1

Rhaglen Ddysgu

Dysgu gyda ni

Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn cyflwyno rhaglen ddysgu ledled y DU drwy gydol 2022. Y dudalen hon yw eich porth i gannoedd o gynlluniau gwersi, gweithdai, teithiau ysgol ac adnoddau dysgu eraill wedi’u hysbrydoli gan y 10 prosiect hynod yn ein blwyddyn o greadigrwydd. Mae'r holl adnoddau dysgu hyn yn gwbl am ddim.

Mae adnoddau dysgu UNBOXED wedi'u cynllunio ar gyfer pobl ifanc 4-19 oed, mewn ysgolion a lleoliadau dysgu eraill yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban, ac i unrhyw un sy'n gweithio ynddyn nhw.

Mae ein holl adnoddau dysgu wedi'u datblygu gan arbenigwyr addysg a fu’n gweithio gyda'r timau y tu ôl i'n 10 prosiect UNBOXED. Mae pob adnodd yn cynnwys manylion am ei gysylltiadau â chwricwla ysgolion Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban, ynghyd â chanllawiau oedran a gwybodaeth allweddol arall.

Rydym yn lansio gydag oddeutu 50 o adnoddau dysgu sy'n gysylltiedig ag About UsDreamachine a Our Place in Space – ond cadwch lygad allan! Byddwn yn ychwanegu cannoedd yn rhagor o adnoddau a chyfleoedd dysgu at y tudalennau hyn drwy gydol y flwyddyn.

Cael mynediad i'r adnoddau

Mae adnoddau dysgu UNBOXED yn perthyn i dri phrif gategori:

Teithiau, ymweliadau a gweithgareddau wyneb yn wyneb

Rydym yn gwahodd grwpiau ysgol i ymgysylltu'n uniongyrchol â rhai o'n prosiectau drwy weithgareddau wyneb yn wyneb am ddim: teithiau ysgol ac ymweliadau â safleoedd a digwyddiadau UNBOXED, ynghyd â gweithdai y gellir eu harchebu, gwersi a gweithgareddau a gyflwynir yn eich ysgol gan bob tîm prosiect.

Gweld beth sydd yn eich ardal chi

Gweithgareddau ar-lein

Rydym yn cyflwyno cyfoeth o adnoddau addysgol ar-lein – gweithdai byw, gwersi a gweithgareddau eraill a gyflwynir drwy lwyfannau ar-lein am ddim. Bydd angen i chi archebu llawer o'r gweithgareddau hyn, ac mae pob un am ddim.

Cael mynediad i'n gweithgareddau ar-lein

Cystadlaethau a Heriau

Rydym yn cynnal heriau a chystadlaethau creadigol mewn barddoniaeth a chodio. Gallwch hefyd geisio ateb cwestiynau mawr bywyd a gweld sut mae atebion eich dosbarth yn cymharu ag ysgolion eraill.

Cymerwch ran mewn cystadlaethau a heriau

Adnoddau i'w lawrlwytho a’u ffrydio

Gellir ffrydio neu lawrlwytho ein cynlluniau gwersi ac adnoddau dysgu ar alw a'u defnyddio gan unrhyw ysgol yn y DU. Mae'r rhain yn cynnwys ffeiliau PDF a sleidiau; fideos ar lwyfannau fel Vimeo a YouTube a ffeiliau eraill y gellir eu lawrlwytho mewn fformatau cyffredin.

Porwch drwy ein hadnoddau gwersi

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Rydym yn gwahodd athrawon ac addysgwyr i gymryd rhan mewn cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) am ddim i ddysgu sgiliau newydd, canolbwyntio ar eu lles, a dod â chreadigrwydd i’r ystafell ddosbarth.

Gweld ein cyfleoedd