1

UNBOXED

Mae UNBOXED yn ddathliad o greadigrwydd sydd wedi bod yn digwydd yn 2022 ledled pedair gwlad y DU, gyda 10 o gomisiynau mawr o ganlyniad i gydweithredu ar draws meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg. Mae cannoedd o ddigwyddiadau – rhai byw, ar-lein ac ar y teledu – wedi denu cynulleidfa o 20.5 miliwn, a miloedd o swyddi. Rhagor o wybodaeth.