Creativity in the UK

Mae Unboxed yn ddathliad arloesol o greadigrwydd fydd yn digwydd ledled y DU yn 2022

Dewch i ryfeddu

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr ar e-bost

About us
1 of 10

About Us

Mae About Us yn sioe fyw ac yn osodiad amlgyfrwng rhyfeddol sy'n dathlu ein cysylltiadau â phopeth o'n cwmpas – dros 13.8 biliwn o flynyddoedd o hanes.

Dandelion
2 of 10

Dandelion

Tyfu yw’r nod yn Dandelion – gŵyl gynhaeaf ar gyfer yr 21ain ganrif. Bydd yn cael ei chynnal ledled yr Alban a dyma'r rhaglen dyfu fwyaf y cyfnod cyfoes.

Dreammachine
3 of 10

Dreamachine

Mae Dreamachine yn daith drochi i mewn i olau, sain, lliw a dychymyg. Caewch eich llygaid ac ystyried potensial diderfyn y meddwl dynol.

Galwad 2022-2052
4 of 10

Galwad

Mae GALWAD: A story from our future yn stori amlgyfrwng, amlieithog wedi'i gosod yn 2052 mewn byd a allai fod yn bosibl yn y dyfodol – ar y teledu, ar ddigidol ac ar leoliad ledled Cymru.

Green Space Dark Skies
5 of 10

Green Space, Dark Skies

Mae Green Space Dark Skies yn archwiliad o’n byd naturiol. Rydym yn gwahodd 20,000 o bobl i oleuo ein tir mewn dathliad ledled y DU o’r awyr agored.

Our place in space
6 of 10

Our Place In Space

Mae Our Place in Space yn daith ryfeddol drwy gysawd yr haul - llwybr cerfluniau epig 10km o hyd sy’n archwilio beth y mae’n ei olygu i fyw bywyd ar y Ddaear.

PoliNations
7 of 10

PoliNations

Mae Our Place in Space yn daith ryfeddol drwy gysawd yr haul - llwybr cerfluniau epig 10km o hyd sy’n archwilio beth y mae’n ei olygu i fyw bywyd ar y Ddaear.

See Monster logo
8 of 10

See Monster

Mae SEE MONSTER yn weithred syfrdanol o greadigrwydd ar y cyd – platfform alltraeth o Fôr y Gogledd wedi'i adfywio fel gosodiad newydd mawr yng Ngwlad yr Haf.

StoryTrails
9 of 10

StoryTrails

Mae StoryTrails yn edrych yn fanwl ar ein hanes cyfunol – yn brofiad trochi AR a VR hudolus i hanesion cudd sydd wedi llunio 15 o drefi a dinasoedd y DU.

Tour De Moon
10 of 10

Tour de Moon

Mae Tour de Moon yn daith gosmig i bosibiliadau yfory: sioeau byw, bywyd nos, profiadau digidol a mwy wedi'u creu mewn cydweithrediad â'r Lleuad.