Our place in space

Our Place in Space

Dilynwch lwybr cerfluniau 10km epig drwy Gysawd yr Haul – ac ailystyriwch beth mae'n ei olygu i fyw bywyd ar y Ddaear.

Mae Our Place in Space yn dod â Chysawd yr Haul i lawr i'r Ddaear – ac yn ein hanfon i'r sêr i ddod o hyd i safbwyntiau newydd ar ein planed. Bydd y llwybr cerfluniau enfawr hwn, wedi'i greu gan yr artist Oliver Jeffers gyda'r gwyddonydd Yr Athro Stephen Smartt a phartneriaid creadigol, yn cael ei osod i bawb ei weld yng Ngogledd Iwerddon a Chaergrawnt – a bydd hefyd rhaglen enfawr o ddigwyddiadau digidol a gweithgareddau dysgu, sy'n agored i bawb ac yn rhad ac am ddim.

O greu seren i ysgrifennu symffoni ar gyfer y bydysawd, o ddyfeisio math newydd o drafnidiaeth i gysylltu â gwylwyr gofod yn Fietnam ac Irac, bydd Our Place in Space yn sicrhau na fyddwch byth yn edrych ar Gysawd yr Haul yn yr un ffordd eto. Gyda'n gilydd, byddwn yn archwilio'r hyn y mae'n ei olygu i fyw ar y Ddaear yn 2022, a byddwn yn ystyried sut y gallem ni rannu a diogelu ein planed yn well yn y dyfodol.

Ni a Nhw – gyda'n gilydd?

Ers canrifoedd, rydym wedi diffinio ein hunain yn ôl pwy ydym ni a phwy nad ydym ni. Pa ochr yr ydym yn ei ddewis, am bwy a beth yr ydym yn ymladd. Stori ddynol sy'n byw mewn meddyliau dynol yn unig. Ond gyda phellter daw persbectif – a beth allai ddigwydd i'n safbwynt ni os edrychwn yn ôl ar y Ddaear o'r gofod?

Mae Our Place in Space yn arbrawf chwareus sy'n gofyn: Beth yw'r gwahaniaeth rhyngom 'Ni' a 'Nhw'? Pa ochr yr ydym ni arni: a ydym yn ‘Ni’ neu yn ‘Nhw’? Ac os edrychwn ar ein hunain o anferthedd y gofod allanol - ar ein pennau ein hunain ar ein planed fach, yr unig un sy'n gallu cynnal bywyd - yna a ddylai fod unrhyw 'ochrau' o gwbl?

Mae Our Place in Space yn canolbwyntio ar fodel ar raddfa epig o Gysawd yr Haul wedi’i gynllunio gan Oliver Jeffers – ac wedi’i greu fel llwybr cerfluniau sy'n ymestyn 10 cilometr drwy ein tirwedd. Gallwch gerdded y llwybr yn Derry–Londonderry, Divis a'r Mynydd Du yn Belfast, Caergrawnt, ac Amgueddfa Drafnidiaeth Ulster a Llwybr Arfordir North Down, bob amser am ddim.

Mae Our Place in Space yn atyniad i ymwelwyr ac yn brofiad dysgu trochi. Gallwch ei archwilio o unrhyw le yn y DU drwy ein ap realiti estynedig (AR) rhyngweithiol a rhaglen bellgyrhaeddol o weithgareddau dysgu a digwyddiadau rhithwir arbennig.

Crewyd Our Place in Space gan dîm dan arweiniad y Nerve Centre, prif ganolfan celfyddydau cyfryngau creadigol Gogledd Iwerddon, ac mae'n cynnwys yr artistiaid Oliver Jeffers a Die Hexen, yr Athro Stephen Smartt o Ganolfan Ymchwil Astroffiseg ym Mhrifysgol Queen's Belfast, Amgueddfeydd Cenedlaethol Gogledd Iwerddon, Gŵyl Wyddoniaeth Gogledd Iwerddon, Big Motive, Taunt, Microsoft, Jeffers & Sons, Prifysgol Caergrawnt, Dumbworld, Live Music Now, Little Inventors ac Urban Scale Interventions. Fe'i comisiynwyd gan Gyngor Dinas Belfast, gyda phartneriaid yn cynnwys Cyngor Dosbarth Dinas Derry a Strabane, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor Dinas Caergrawnt a Chyngor Bwrdeistref Ards a North Down.

Cymerwch ran!

Os ydych yn blentyn neu'n oedolyn, yn ei brofi'n bersonol neu ar-lein, bydd sawl ffordd o gymryd rhan yn Our Place in Space - o weithgareddau dysgu STEAM i ddigwyddiadau wyneb yn wyneb a digidol i bawb. Byddwn yn cyhoeddi'r rhaglen yn ystod y misoedd nesaf: am fanylion, gwyliwch y Gofod...

Credydau

Crëwyd gan Nerve Centre, Oliver Jeffers, Die Hexen, yr Athro Stephen Smartt, Amgueddfeydd Cenedlaethol Gogledd Iwerddon, Gŵyl Wyddoniaeth Gogledd Iwerddon, Big Motive, Taunt, Microsoft, Jeffers & Sons, Prifysgol Caergrawnt, Dumbworld, Live Music Now, Little Inventors ac Urban Scale Interventions

Comisiynwyd gan Gyngor Dinas Belfast

Crynodeb

Pryd

Gwanwyn i'r hydref 2022

Ble

Derry–Londonderry
Divis a’r Mynydd Du, Belfast
Caergrawnt 
Amgueddfa Drafnidiaeth Ulster a Llwybr Arfordir North Down

Yn addas ar gyfer

Pob oed

Mynediad

Am ddim

Trail