1
An abstract multi-coloured image in the style of a collage of the countryside

Green Space Dark Skies

Ebrill – Medi 2022

Mae Green Space Dark Skies yn archwiliad o’n byd naturiol. Rydym yn gwahodd 20,000 o bobl i oleuo ein tir mewn dathliad ledled y DU o’r awyr agored.

Rydym yn gwahodd miloedd o bobl i ymuno â ni ar gyda’r hwyr mewn dathliad ledled y DU o’r awyr agored

Cynulliadau torfol yn dathlu ein cefn gwlad, ein hawl i’w archwilio – a’n cyfrifoldeb i ofalu amdano 

Addas i bob oed*

*Rhaid i blant dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn

Mynediad am ddim*

*Archebwch le am ddim ymlaen llaw

Archwilio, mwynhau, amddiffyn

Green Space Dark Skies yn daith yn ddwfn i’n tirweddau naturiol: cyfres o gynulliadau torfol sy’n dathlu ein cefn gwlad, ein hawl i’w harchwilio – a’n cyfrifoldeb i ofalu amdano ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

Rydym ni’n gwahodd 20,000 o bobl i fod yn Lwmenyddion – gyda goleuadau technoleg uwch, effaith isel arbennig wedi’u cynllunio’n arbennig gan bartner technoleg Siemens. Byddwn ni’n mynd i 20 o leoedd gwyllt a phrydferth ledled Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, a’r Alban. Ac yna, gyda’n gilydd, wrth i frig yr hwyr ddisgyn, byddwn ni’n creu gwaith celf awyr agored anhygoel o’n goleuadau a’n tirweddau. Bydd yr eiliadau pwerus hyn yn cael eu dal ar gamera cyn i’n taith cefn gwlad gau ym mis Medi: diweddglo ledled y DU, a fydd yn cael ei ddarlledu i filiynau. 

Ymunwch ag arloeswyr celfyddydau awyr agored Walk the Plank a 20,000 o Lwmenyddion eraill i ddathlu ein hawl i fwynhau ein cefn gwlad gwerthfawr – a’n cyfrifoldeb i’w ddiogelu i bawb, am byth.