1
Dreamachine

Dreamachine

Gwanwyn - hydref 2022

Mae Dreamachine yn daith drochi i mewn i olau, sain, lliw a dychymyg. Caewch eich llygaid ac ystyried potensial diderfyn y meddwl dynol.

Caewch eich llygaid ac archwiliwch botensial di-ben-draw’r meddwl dynol

Amgylchedd ymgolli o olau a sain – yn unigryw i chi ac wedi’i greu gennych chi

Pryd a ble

25 Gorffennaf - 4 Medi Carlisle Memorial Church, Belfast
13 Awst - 25 Medi Murrayfield Ice Rink, Edinburgh

Addas i 18+

Mae mynediad am ddim

Caewch eich llygaid…

Mae Dreamachine wedi'i ysbrydoli gan ddyfais ryfeddol o 1959 a grëwyd gan yr artist-ddyfeisiwr Brion Gysin a ddefnyddiodd olau’n crynu i greu dadrithiadau, patrymau a ffrwydradau llachar o liw ym meddwl y gwyliwr.

Nawr, 60 mlynedd yn ddiweddarach, mae Collective Act wedi tynnu ynghyd Assemble, enillwyr ar y cyd gwobr Turner, y cerddor Jon Hopkins a gafodd ei enwebu am Grammy a llu o wyddonwyr a thechnolegwyr arloesol i ail-ddychmygu cysyniad Gysin fel rhaglen newydd arloesol sy'n cynnwys profiad cyfunol caleidosgopig, rhaglen ysgolion ledled y DU ac un o'r astudiaethau gwyddonol mwyaf o'i math yn edrych ar sut yr ydym yn gweld y byd o'n cwmpas.

Cyflwynir Dreamachine yr 21ain ganrif  am ddim yng Nghaerdydd, Belfast, Caeredin a Llundain, a bydd yn eich tywys trwy amgylchedd trochi o olau a sain sydd mor gyfoethog a rhyfeddol ag unrhyw efelychiad digidol, a grëwyd gennych chi eto.

Daw'r byd hwn o'r tu mewn, gan roi cipolwg hudolus ar bŵer syfrdanol ein meddyliau ein hunain.