Caewch eich llygaid ac ystyried potensial diderfyn y meddwl dynol. 

Ymunwch â ni ar daith i mewn i olau, sain, lliw a dychymyg – profiad i’w rannu sy'n unigryw i chi. Wedi'i greu gan Collective Act mewn cydweithrediad ag Assembly, grŵp sydd wedi ennill Gwobr Turner, y cerddor Jon Hopkins, sydd wedi’i enwebu am wobr Grammy, a thîm o wyddonwyr a thechnolegwyr arloesol, mae Dreamachine yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn profiad trochi bythgofiadwy.

Datgloi pŵer eich meddwl 

Mae Dreamachine wedi'i ysbrydoli gan rywbeth anhygoel nad yw llawer o bobl yn gwybod amdano a ddyfeisiwyd gan yr artist-ddyfeisiwr Brion Gysin yn 1959. Roedd y ddyfais gartref arbrofol hon yn defnyddio golau yn crynu i greu dadrithiadau byw, patrymau caleidosgopig a ffrwydradau o liw ym meddwl y gwyliwr, ac fe'i dyluniwyd i fod y 'gwaith celf cyntaf i'w brofi â'ch llygaid ar gau'. Roedd gan Gysin weledigaeth arloesol ar gyfer ei ddyfais i gymryd lle'r teledu ym mhob cartref yn America. Yn hytrach na nod yn ddefnyddwyr goddefol y cyfryngau torfol, byddai gwylwyr ei Dreamachine yn creu eu profiadau sinematig eu hunain. 

Dros 60 mlynedd ar ôl ei ddyfeisio yn wreiddiol, mae Collective Act wedi dwyn ynghyd feddyliau blaenllaw ym maes pensaernïaeth, technoleg, cerddoriaeth, niwrowyddoniaeth ac athroniaeth i ail-ddychmygu cysyniad Gysin yn sylweddol fel math newydd pwerus o brofiad ar y cyd. Bydd Dreamachine yn cael ei gyflwyno yn Belfast, Caerdydd, Caeredin a Llundain, a bydd fersiwn yr 21ain ganrif yn arwain cynulleidfaoedd drwy amgylchedd trochi o olau a sain - mor gyfoethog a rhyfeddol ag unrhyw efelychiad digidol, ond wedi'i greu gennych chi ac yn unigryw i chi. Daw'r byd caleidosgopig a gaiff ei ddatgelu gan y Dreamachine yn dod o'r tu mewn, gan roi cipolwg hudolus ar botensial anhygoel ein meddyliau ni ein hunain. 

Cymerwch ran! 

Ynghyd â'r profiad byw, gwahoddir cynulleidfaoedd ledled y DU i gymryd rhan fel cydweithredwyr gweithredol yn un o'r prosiectau ymchwil gwyddonol mwyaf o'i fath, gan archwilio'r rhyfeddod sut yr ydym yn deall ac yn creu'r byd o'n cwmpas. Bydd eich cyfraniadau'n helpu tîm o niwrowyddonwyr, athronwyr ac anthropolegwyr rhyngwladol blaenllaw i ymchwilio i un o'r dirgelion mwyaf sydd ar ôl i wyddoniaeth: y meddwl dynol. 

Os na allwch gyrraedd Belfast, Caerdydd, Caeredin neu Lundain, gallwch gymryd rhan yn Dreamachine drwy raglen ddigidol ryngweithiol fydd yn cysylltu miliynau ledled y byd. Yn ogystal â hyn, bydd rhaglen ysgolion ledled y DU yn cysylltu 12,000 o ysgolion – a channoedd o filoedd o ddisgyblion – gyda'r syniadau, y themâu a'r posibiliadau'n cael eu harchwilio drwy Dreamachine. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion am y rhaglen ysgolion a'r prosiect cyfranogiad digidol yn gynnar yn 2022. 

Credydau 

Wedi'i lunio a'i arwain gan CollectiveAct, mae Dreamachine yn gydweithrediad rhyngddisgyblaethol sy'n dwyn ynghyd Assemble (enillwyr Gwobr Turner 2015); y Dylunydd Sain Christopher Shutt (enillydd Gwobr Tony am War Horse); y Cyfarwyddwr Technegol Dev Joshi (y technolegydd creadigol y tu ôl i Rain Room); Holition (stiwdio arloesi creadigol arobryn yn Llundain); y Cyfarwyddwr Creadigol Jennifer Crook (cynhyrchydd gweithiau celf mwyaf y DU gan Danny Boyle a Jeremy Deller); Jon Hopkins (cyfansoddwr sydd wedi’i enwebu am wobrau Grammy a Mercury); Athro Niwrowyddoniaeth Gyfrifiadurol Anil Seth a Dr David Schwartzman (Canolfan Gwyddoniaeth Ymwybyddiaeth, Prifysgol Sussex); ac Athro Athroniaeth Fiona Macpherson (Cyfarwyddwr y Ganolfan Astudio Profiad Canfyddiadol, Prifysgol Glasgow).

Crynodeb 

Pryd 

1 Mai – 2 Hydref 2022 

Ble 

Belfast, Caerdydd, Caeredin a Llundain, ledled y DU ac ar-lein 

Yn addas ar gyfer 

Pob oed, ar draws y rhaglen 

Mynediad 

Am ddim, tocynnau – manylion archebu i’w cyhoeddi