1
A girl looking up surrounded by dinosaurs, flying whales, trees, planes and a satellite

About Us

Mawrth - Mai 2022

Mae About Us yn sioe fyw ac yn osodiad amlgyfrwng rhyfeddol sy'n dathlu ein cysylltiadau â phopeth o'n cwmpas – dros 13.8 biliwn o flynyddoedd o hanes.

Ewch am dro gwefreiddiol drwy 13.8 biliwn o flynyddoedd o fywyd, y bydysawd a phopeth sydd ynddo

Profiad awyr agored ysblennydd sy’n archwilio ein cysylltiadau di-ben-draw â’n planed, y cosmos ehangach a’n gilydd

Pryd a ble

28 Chwefror (Rhagolwg Cyhoeddus) Paisley Abbey, Paisley
1 - 6 Mawrth (7 - 9.15pm) Paisley Abbey, Paisley
15 - 21 Mawrth (7.30 - 9.40pm) Guildhall Square, Derry - Londonderry
*21 Mawrth (6.45pm) Guildhall Square, Derry-Londonderry
30 Mawrth - 5 Ebrill (8.45 - 10.30pm) Y Maes, Caernarfon
*4 Ebrill (8pm) Y Maes, Caernarfon
14 - 20 Ebrill (9 - 10.30pm) In front of the Town Hall, Luton
*20 Ebrill (10.10pm) In front of the Town Hall, Luton
30 Ebrill - 6 Mai (9.30 - 11pm) Queen Victoria Square, Hull
*3 Mai (10.35pm) Queen Victoria Square, Hull

*Perfformiad hamddenol gyda lefelau is o oleuadau ac effeithiau sain tawelach er mwyn lleihau straen i aelodau'r gynulleidfa a allai deimlo bod y sioe yn ormod iddynt

Addas i bob oed

Mynediad am ddim

Mae popeth wedi’i gysylltu

Ydych chi erioed wedi rhyfeddu wrth edrych i fyny ar awyr y nos ac wedi tybio sut yr ydych chi wedi’ch cysylltu â’r sêr y tu hwnt? About Us yw’r sioe i chi: dathliad awyr agored o’n cysylltiadau â phopeth o’n cwmpas – y gorffennol, y presennol a’r dyfodol. 

Mae About Us yn defnyddio mapio taflunio, animeiddio, cerddoriaeth, barddoniaeth a pherfformiadau byw arloesol i ddathlu ein lle yn y bydysawd a’r cysylltiadau rhyngom ni i gyd. Wedi’i chreu gan 59 Productions, Stemettes a The Poetry Society gyda gwyddonwyr a beirdd ledled y DU, mae’r sioe epig hon yn cyfuno perfformiadau byw a gosodiadau amlgyfrwng - a bydd yn cael ei thaflunio yn y nos, am ddim, ar dir nodau canol trefi ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. 

Ymunwch â ni i archwilio hud, lledrith a rhyfeddod y beunyddiol wrth i ni ddathlu popeth About Us.