About us

About us

From 1 March 2022


EWCH AR DAITH WEFREIDDIOL DRWY 13.8 BILIWN O FLYNYDDOEDD O FYWYD, Y BYDYSAWD A PHOPETH YNDDO.

Mae About Us yn sioe awyr agored anhygoel am ein cysylltiadau diddiwedd â'n planed, y cosmos ehangach a'n gilydd. Os ydych chi erioed wedi edrych ar awyr y nos a meddwl tybed sut ydych chi'n gysylltiedig â'r sêr, dyma'r sioe i chi. 

Mae About Us yn defnyddio mapio taflunio arloesol, animeiddio, cerddoriaeth, barddoniaeth a pherfformiad byw i ddathlu ein cysylltiadau rhyfeddol â phopeth o'n cwmpas: yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Bydd y sioe epig hon, wedi'i chreu gan 59 Productions, Stemettes a The Poetry Society gyda beirdd a gwyddonwyr ledled y DU, yn cynnwys gosodiad amlgyfrwng a pherfformiad byw am ddim, wedi’i daflunio yn y nos ar dirnodau Caernarfon, Derry–Londonderry, Hull, Luton a Paisley. 

MAE POPETH WEDI'I GYSYLLTU 

Mae ein taith yn dechrau 13.8 biliwn o flynyddoedd yn ôl gyda'r Glec Fawr. Arweiniodd y foment ffrwydrol hon at esblygiad popeth ar y Ddaear, ac mae'r broses honno’n dal i ddatblygu nawr, yn yr 21ain ganrif. 

Edrychwch o gwmpas! Mae rhwydweithiau o gysylltiadau ym mhobman: 

Rydym ni’n llwch sêr. Gellir olrhain pob atom ynom yn ôl i’r gofod ac amser pell. 

Rydym ni’n ecosystemau. Mae mwy o gelloedd nad ydynt yn rhai dynol na chelloedd dynol yn ein cyrff ac ar ein cyrff, ac ni allem oroesi hebddynt. 

Rydym ni’n anifeiliaid. Mae'r goeden deuluol ddynol yn cysylltu'n ôl â phopeth byw ar y ddaear. 

Rydym ni’n greaduriaid cymdeithasol. Rydym yn rhoi ystyr i'n bywydau drwy ein perthynas â phobl o'n cwmpas a'r byd ehangach y tu hwnt. 

Drwy edrych ar sut y mae pob un ohonom yn rhan gymhleth o'r bydysawd, byddwn yn dangos hud bywyd bob dydd wrth ddathlu popeth amdanom ni yn About Us. 

About Us Stardust Image


CYMERWCH RAN! 

Rydym yn gweithio gydag artistiaid yng Nghaernarfon, Derry–Londonderry, Hull, Luton a Paisley i greu gweithiau newydd dan themâu About Us. Byddwn yn eu cyflwyno fel rhan o'n cyfres o osodiadau amlgyfrwng awyr agored – ynghyd â pherfformiadau byw gan gorau lleol o sgôr gerddorol newydd sbon Nitin Sawhney.  

Os na allwch chi gyrraedd y sioeau byw neu'r gosodiadau amlgyfrwng, peidiwch â phoeni: gallwch weld About Us ar-lein, a thrwy ddigwyddiadau a gweithdai yr ydym yn eu creu gyda sefydliadau diwylliannol a sefydliadau ymchwil ledled y DU. 

Rydym yn gwahodd plant a phobl ifanc ledled y DU i greu prosiect cerdd neu brosiect Scratch ar themâu About Us. Anfonwch eich un chi atom erbyn 19 Rhagfyr 2021 – bydd y ceisiadau buddugol yn ymddangos yn ein gosodiadau amlgyfrwng awyr agored, ac mewn antholeg o farddoniaeth ddigidol arbennig. 

Mae About Us hefyd yn cynnwys rhaglen o weithdai codio a barddoniaeth sy'n dangos y cysylltiadau rhwng gwyddoniaeth, technoleg a barddoniaeth, gan Stemettes a The Poetry Society mewn 50 o ysgolion cynradd. Gall athrawon a gweithwyr ieuenctid ledled y DU lawrlwytho pecynnau adnoddau digidol amlddisgyblaethol am ddim i helpu i sbarduno ysbrydoliaeth greadigol yn y dosbarth – a thu hwnt. 

CREDYDAU 

Crëwyd gan 59 Productions, Stemettes a The Poetry Society 

Cyfansoddwr Nitin Sawhney 

GWYBODAETH ALLWEDDOL 

Pryd 

1 Mawrth 2022

Ble 

Paisley
Derry–Londonderry
Caernarfon
Luton
Hull

Yn addas ar gyfer 

Pob oed 

Mynediad 

Am ddim