Tour De Moon

Tour de Moon

Sianeli cymdeithasol:

Ewch ar daith gosmig i bosibiliadau yfory, mewn cydweithrediad â'n lloeren gyffredin – y Lleuad.

Mae Tour de Moon yn ŵyl o hyd o berfformiadau, gosodiadau, arbrofion rhyngweithiol a phrofiadau trochi – wedi ei chreu gan lu o artistiaid bywyd nos, cerddorion, breuddwydwyr digidol, awduron, gwyddonwyr, technolegwyr ac arloeswyr creadigol 18-25 oed. Gyda'i gilydd, byddant yn ystyried ac yn herio ein ffyrdd presennol o fyw – ac yn tanio ein dychymyg.

Efallai fod y Lleuad yn dirwedd bell, ond i dîm Tour de Moon, mae hefyd yn gymeriad byw a all ein helpu i greu dyfodol newydd. Ledled y DU a thu hwnt yn 2022, byddwn yn ystyried canlyniadau bywyd dynol yma ar y Ddaear. A gyda chydweithrediad y Lleuad ei hun, byddwn yn dychmygu, yn ystyried ac efallai hyd yn oed yn creu iwtopias estron a plwraliaethol newydd.

Mae Tour de Moon yn gasgliad pellgyrhaeddol o sioeau byw, digwyddiadau bywyd nos, profiadau digidol a gweithgareddau cyhoeddus a fydd yn ein cysylltu â'n lloeren loerol. Ymunwch â ni – a'r Lleuad – i freuddwydio ein dyfodol gyda'n gilydd.

Wyth llinyn y Lleuad

Mae wyth llinyn gwahanol i Tour de Moon. Mae pob llinyn yn canolbwyntio ar ddiwylliant y nos, ac mae pob un yn cael ei gyd-greu gyda phobl ifanc 18-25 oed wedi’u recriwtio drwy alwad agored:

 • Profiadau’r Lleuad
  Bydd ein cyfres o brofiadau trochi byw yng Nghaerlŷr, Newcastle a Southampton yn eich annog i ystyried eich amser ar y Ddaear – a thrafod a phrofi iwtopias y tu hwnt i'n planed yn y dyfodol.

 • Cerddoriaeth y Lleuad
  Rydym yn cymysgu synau Daearol gyda recordiadau galactig a wnaed gan delesgopau gofod i lansio math newydd o gerddoriaeth, drwy gydweithio rhwng dwy genhedlaeth: rhai 18-25 oed a rhai dros 70 oed. Bydd yn ceisio asio lleisiau at ei gilydd a myfyrio ar eu meddyliau, eu barn a'u teimladau – gan gynnwys synau a recordiwyd gan dderbynyddion o amgylch y Ddaear.

 • Llinell Ffôn y Lleuad
  Ymunwch â ni wrth i ni gysylltu â'r Lleuad drwy arbrofion rhyngweithiol chwareus, profiadau digidol a digwyddiadau sy'n cael eu ffrydio'n fyw – a siarad yn uniongyrchol â'r Lleuad, gyda'n ffurf newydd o ddeallusrwydd artiffisial (AI) sy'n galluogi dull cyfathrebu nad yw'n canolbwyntio ar bobl.

 • Chwaraeon y Lleuad
  Helpwch ni i archwilio sut y gallai chwaraeon ein helpu i ailystyried ein dyfodol ar y cyd ar y Ddaear, yn y gofod ac efallai y tu hwnt yn ein maes chwarae o eitemau aer enfawr, wedi’u creu gyda grwpiau chwaraeon cymunedol a sefydliadau ieuenctid.

 • Sinema y Lleuad
  Rydym yn ail-ddychmygu ein perthynas â'r Lleuad, y bydysawd ac ein gilydd gyda dangosiadau o ffilmiau wedi'u comisiynu'n bennaf a sinema hanner nos byw.

 • Tafarn y Lleuad

Fforwm trafod – ymunwch â ni yn y Moon Saloon i wylio a chymryd rhan mewn trafodaethau a gweithdai amlddisgyblaethol am y Lleuad a mwy.

 • Gwasg y Lleuad
  Mae Gwasg y Lleuad yn ymyriad brys i greu lle ar gyfer awduron, meddylwyr ac artistiaid heb gynrychiolaeth ddigonol wedi’i gynnal ar y cyd gan bobl ifanc 18 i 25 oed – gan gyhoeddi ar draws cyfryngau confensiynol ac anghonfensiynol, o lyfrau wedi’u hargraffu a chyhoeddiadau digidol i hysbysfyrddau, blychau grawnfwyd a llawer mwy.

 • Gorymdaith y Lleuad
  Rydym yn dod â phob agwedd ar Tour de Moon at ei gilydd mewn gorymdaith deithiol, gan deithio priffyrdd, cilffyrdd, trefi a dinasoedd Lloegr – a chyrraedd pen y daith mewn digwyddiad olaf mawreddog yn Hackney, Llundain.

TdM small logo

Cymerwch ran!

Rydym yn gwahodd artistiaid, awduron, perfformwyr, pobl greadigol, gwyddonwyr gyrfa cynnar, gwneuthurwyr a llawer o rai eraill rhwng 18 a 25 oed i ymuno â ni ar ein taith gyda'r Lleuad. Drwy alwad agored, byddwn yn dyfarnu bwrsariaethau ar gyfer pob un o wyth llinyn y rhaglen – yn ariannu creu gwaith newydd a fydd yn llunio rhaglen gosmig Tour de Moon. I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i tourdemoon.com

Credydau

Crëwyd gan Tour de Moon

Cyfarwyddwr Gweithredol Dr Nelly Ben Hayoun (Cyfarwyddwr, Nelly Ben Hayoun Studios Ltd), Magid Magid (cyfarwyddwr, Sylfaenydd Union of Justice), Natasha Patterson (cyfarwyddwr, Phrif Hyfforddwr - Pedro's Youth Club), Yr Athro Michael Garrett (cyfarwyddwr, ac Athro Astroffiseg Syr Bernard Lovell a Chyfarwyddwr Jodrell Bank Centre for Astrophysics), Damian Bradfield (cyfarwyddwr, a llywydd WeTransfer), Adam Teskey (cyfarwyddwr, Chyfarwyddwr Gweithgynhyrchu The Vinyl Factory Plant)

Crynodeb

Pryd

Haf 2022

Ble

Caerlŷr, Llundain, Newcastle, Southampton, ar-lein a ledled y DU

Yn addas ar gyfer

Pob oed

Mynediad

Am ddim