PoliNations

PoliNations

Camwch i mewn i ardd goedwig anhygoel yng nghanol y ddinas – dathliad o liw, harddwch ac amrywiaeth naturiol. 

Mae PoliNations yn ardd goedwig hudol yng nghanol y ddinas: amrywiaeth epig o liw a natur. Gan ddechrau gydag un strwythur coeden fawr yng Nghaeredin, bydd PoliNations  yn tyfu'n goedwig drochi yng nghanol Birmingham wedi’i llenwi â choed go iawn a rhai pensaernïol – mewn hafan o filoedd o blanhigion, glaswelltau a blodau wedi'u cyd-blannu â thrigolion y ddinas. 

Bydd y rhyfeddod goruwchnaturiol hwn yn datgelu straeon tarddiad y planhigion yr ydym yn eu hadnabod mor dda. O lygad y dydd a'r dahlia i’r gastanwydden a'r rhosyn, nid yw llawer o'r planhigion sy'n gyffredin i'n gerddi yn dod o'r DU yn wreiddiol. Gyda'i gilydd, maen nhw’n adrodd straeon am deithiau a symudiadau, gwasgaru a gwreiddiau newydd. 

Mae PoliNations yn ddathliad o liw, harddwch ac amrywiaeth naturiol - lle i’w archwilio, ei fwynhau a bod yn gwbl unigryw ac yn chi eich hun. Bydd 'Uwch-goed' pensaernïol yn yfed dŵr glaw ac yn creu trydan gan ddefnyddio ynni gwynt, wrth i'r goedwig gynnal rhaglen o ddigwyddiadau bywiog am ddim. Profwch gerddoriaeth o bob cwr o'r byd, rhyfeddwch at sioe olau nosweithiol anhygoel ac yna ymunwch â ni ar gyfer ein diweddglo mawreddog, lle bydd yr Uwch-goed yn byrlymu yn gymylau llawen o liw. Dyma Pride, Carnifal a Holi wedi’u cyfuno yn un parti gwych, blêr a chwareus drwy'r dydd a’r nos - ac mae croeso i bawb. 

Cynhyrchir PoliNations gan Grŵp Trigger dan arweiniad y sefydliad celfyddydol o Fryste, Trigger, gan ddefnyddio arbenigwyr ym maes garddwriaeth, gwyddoniaeth, pensaernïaeth a'r celfyddydau gan Sioe Flodau RHS Chelsea, Carnifal Notting Hill, Llundain 2012 a  RuPaul's Drag Race UK. Mae'n rhan o Ŵyl Birmingham 2022. 

Forest

Cymerwch ran! 

Rydym yn chwilio am bobl i'n helpu i dyfu, plannu a gofalu am y miloedd o blanhigion a choed a fydd yn rhan o'n gardd goedwig epig – a bydd llawer mwy o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan, o weithgareddau plannu a dysgu i weithdai gwneud gwisgoedd a mwy. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i polinations.com a chofrestrwch i dderbyn cylchlythyr PoliNations.   

Credydau 

Caiff PoliNations ei greu gan y tîm a ganmolwyd am eu gwaith ar The Hatchling:   

Trigger, crewyr a chynhyrchwyr arobryn (The Hatchling, WithYou, Curio) 

Carl Robertshaw, dylunydd ac artist amlddisgyblaethol (Björk, Ellie Goulding, Seremonïau Agor a Chau Llundain 2012) 
Bronia Housman, dylunydd gwisgoedd a setiau (Bristol Old Vic, Take That, Sadler's Wells) 
Dock Street Events,arbenigwyr digwyddiadau (MIF, Waltham Forest London Borough of Culture, GDIF, Hull - Dinas Diwylliant y DU, Seremonïau Agor a Chau Llundain 2012) 

Mewn cydweithrediad â: 
THISS, stiwdio ddylunio ofodol, bensaernïaeth ac ymchwil (The Bartlett, UCL, London Met) 
Chris a Toby Marchant o Arbor-Nova Ltd, dylunwyr garddwriaethol (cyfraniadau at enillwyr medalau Sioe Flodau RHS Chelsea, Hauser & Wirth Somerset, Maggies, Ysbyty Brenhinol Marsden). 

Gwybodaeth allweddol 

Pryd 

I'w gadarnhau 

Ble 

Birmingham a Chaeredin 

Yn addas ar gyfer 

Pob oed 

Mynediad 

Am ddim