1
A woman with flowers and leaves blooming out of her face

PoliNations

Mae PoliNations yn coedwig-gardd hudolus yng nghanol y ddinas - dathliad goruwchnaturiol o liw, harddwch ac amrywiaeth naturiol sy'n dod i ben gyda pharti trawiadol.

Mae’r byd naturiol yn dod i galon y ddinas – archwiliwch, mwynhewch a byddwch wir yn chi eich hun

Camwch i coedwig-gardd anhygoel yng nghanol y ddinas: lle rhyfeddol goruwchnaturiol sy’n llawn lliw, harddwch ac amrywiaeth

Pryd a ble

2 - 18 Medi, Victoria Square, Birmingham

Addas i bob oed

Mynediad am ddim

Parti yn ein parc

Mae PoliNations yn brofiad ymgolli hudolus mewn lliw a natur. Ymunwch â ni i ryfeddu, chwarae a dathlu amrywiaeth naturiol ein parciau, ein gerddi a’n mannau agored eang – i gyd wedi’u dwyn ynghyd mewn gardd goedwig epig yng nghanol y ddinas.

Mae gwerddon enfawr o blanhigion a blodau yn blodeuo yn Birmingham yr haf hwn: yn ymestyn yn bell, yn ehangu ar led ac yn sefyll yn uchel. I fyny yn yr awyr, bydd coed pensaernïol enfawr yn yfed dŵr glaw ac yn creu trydan o’r gwynt – ac i lawr ar y ddaear, bydd cerddoriaeth, iaith lafar, teithiau, sioeau goleuadau, gweithdai dylunio a phrofiadau amlsynnwyr, popeth am ddim.

Mae PoliNations yn ddathliad llawen o harddwch ac amrywiaeth – ac mae’n gorffen gyda pharti disglair drwy’r dydd a’r nos yn ein parc. Welwn ni chi yno?

Mae PoliNations yn rhan o Ŵyl Birmingham 2022.