Archwiliwch osodiad newydd annisgwyl mewn man cyhoeddus yn Western-super-Mare – wedi’i greu ar yr arfordir o hen blatfform alltraeth Môr y Gogledd.

Mae SEE MONSTER yn weithred eithriadol o greadigrwydd ar y cyd ar draws meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a'r celfyddydau. Rydym yn adfywio platfform alltraeth wedi'i ddatgomisiynu o Fôr y Gogledd, ac yn rhoi bywyd newydd iddo ar arfordir gogledd Gwlad yr Haf. Bydd y gosodiad mawr hwn ar agor yn ystod yr haf ac yn rhad ac am ddim.

Bydd SEE MONSTER yn defnyddio ynni o elfennau naturiol tywydd Prydain Fawr. Bydd creu digwyddiadau tywydd ar y platfform yn creu llawenydd, a bydd The Garden Lab yn arddangos amrywiaeth o dechnolegau adnewyddadwy newydd – mewn gardd sydd wedi gordyfu sy'n aros i gael ei darganfod. Drwy ein harbrofion, byddwn yn dangos sut y gall creadigrwydd a pheirianneg drawsnewid seilwaith segur yn adnoddau cadarnhaol, gan danio sgyrsiau am ein strwythurau etifeddol.

Bydd ein gofod darlledu, o’i amgylch, yn rhan annatod o'n gwaith o greu a darlledu cerddoriaeth, radio, podlediadau, sgyrsiau a mwy. Bydd y gofod hwn yn arddangos creadigrwydd ac arloesedd lleol, ac yn rhoi llwyfan i ysbrydoli pobl o amgylch y DU ac yn fyd-eang.

Bydd SEE MONSTER yn cael ei osod ar safle'r Tropicana, un o adeiladau eiconig poblogaidd Weston. Trwy gydol haf UNBOXED, bydd yn ein hatgoffa o'r gorffennol ac yn symbol o'n taith unedig tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy.

Grŵp NEWSUBSTANCE fydd yn gwireddu prosiect SEE MONSTER dan arweiniad y stiwdio greadigol o Leeds NEWSUBSTANCE mewn cydweithrediad â Dose of Society, REDHOUSE, Rocket Women, Empowering Women with Tech, y cerflunydd cinetig Ivan Black a chynrychiolwyr o Arolwg Antarctig Prydain, a chaiff ei gefnogi gan Gyngor Gogledd Gwlad yr Haf.

See Monster Image

Cymerwch ran!

Byddwn yn cyhoeddi'r ffyrdd y gallwch gymryd rhan gyda SEE MONSTER yn ystod y misoedd nesaf – dewch yn ôl yma i gael y manylion.