1
A yellow logo for See Monster

See Monster

28 Awst - 5 Tachwedd

Mae SEE MONSTER yn weithred syfrdanol o greadigrwydd ar y cyd – platfform alltraeth o Fôr y Gogledd wedi'i adfywio fel gosodiad newydd mawr yng Ngwlad yr Haf.

Cyfle i gwrdd â’r Anghenfil: hen blatfform alltraeth Môr y Gogledd, wedi’i ail-lunio’n brofiad anhygoel i ymwelwyr yn Weston-super-Mare

Atgof byw o’n gorffennol diwydiannol – ac yn symbol anhygoel o’n taith tuag at ddyfodol cynaliadwy

Pryd a ble

28 Awst - 5 Tachwedd The Tropicana, Weston-super-Mare

Addas i bob oed

Mynediad am ddim

Lle mae diwydiant yn cwrdd â chreadigrwydd

Rydym yn cymryd hen blatfform alltraeth o Fôr y Gogledd, yn ei gludo o amgylch y DU, yn ei blannu ar arfordir Gwlad yr Haf ac yn ei drawsnewid yn SEE MONSTER – gosodiad celf gyhoeddus newydd enfawr a phrofiad ymwelwyr. Mae’r tirnod hwn y mae’n rhaid ei weld, yn agor yn Weston-super-Mare yr haf hwn, ac mae popeth am ddim. 

Mae SEE MONSTER yn ddathliad o sut y gallwn ni ddefnyddio’n gorffennol i lunio’n dyfodol. Gan ddefnyddio ynni adnewyddadwy o dywydd y Deyrnas Unedig, bydd y platfform hwn wedi’i ail-ddychmygu yn cynnwys arbrofion, gweithdai, perfformiadau, gerddi a hyd yn oed rhaeadrau - gan arddangos arloesedd lleol, a dangos sut y gall creadigrwydd herio a newid y drefn bresennol. 

Mae SEA MONSTER yn dod yn fyw ar safle pwll nofio Tropicana eiconig Weston gan NEWSUBSTANCE, stiwdio o Leeds gyda chymorth gan Gyngor Tref Weston-super-Mare a Chyngor Gogledd Gwlad yr Haf. Drwy gydol haf UNBOXED, bydd yn atgof byw o’r gorffennol yr ydym ni wedi’i rannu - ac yn symbol o’n taith unedig tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy.