A white logo for GALWAD containing 2022 and 2052

GALWAD: a story from our future

Medi - Hydref 2022

Mae GALWAD: A story from our future yn stori amlgyfrwng, amlieithog wedi'i gosod yn 2052 mewn byd a allai fod yn bosibl yn y dyfodol – ar y teledu, ar ddigidol ac ar leoliad ledled Cymru.

Cipolwg ar fyd y dyfodol, drwy'r teledu...

Stori aml-lwyfan, amlieithog wedi’i gosod ym myd ein dyfodol posibl yn 2052, gan ddod yn fyw mewn person ac ar y sgrin

Pryd a ble

Yn addas i bob oedran

Mae mynediad am ddim

Dewch o hyd i ddyfodol gwahanol

Ewch ar daith drwy amser i 2052 gyda GALWAD: Stori o’n dyfodol– profiad ymgolli rhyfeddol i yfory a fydd yn dod yn fyw ar y teledu, ar sgriniau digidol ac ar leoliad ledled Cymru. 

Mae GALWAD yn stori sy'n datblygu dros saith diwrnod ym mis Medi 2022. Wedi’i ysbrydoli gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), sy’n rhoi hawliau cenedlaethau’r dyfodol wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau cyhoeddus yng Nghymru, mae GALWAD yn cael ei greu gan dalent mwyaf beiddgar Cymru mewn ffilm, teledu, technolegau creadigol a pherfformiadau byw mewn cydweithrediad â chymunedau ledled Cymru – dan arweiniad Alex McDowell, dylunydd ffilmiau gan gynnwys Minority Report. 

Ymunwch â nhw, a ni, i archwilio dewisiadau moesol anodd ein dyfodol – a’r posibiliadau y gallai ei gyflwyno i bob un ohonom ni. 

GALWAD: Mae stori o’n dyfodol yn cael ei chyd-gomisiynu gan Gymru Greadigol.