Galwad 2022-2052

GALWAD: a story from our future

Gwibiwch 30 mlynedd i’r dyfodol gyda stori rymus yn datblygu ar y teledu, yn ddigidol ac ar leoliad ledled Cymru.

Mae GALWAD: A story from our future yn stori amlgyfrwng, amlieithog wedi’i gosod mewn byd posibl yn y dyfodol yn 2052 – a fydd yn dod yn fyw ar y teledu, ar sgriniau digidol a ledled Cymru ym mis Medi 2022.

Rydym yn eich gwahodd i gamu i 2052 i ddilyn stori GALWAD wrth iddi ddatblygu dros saith diwrnod – gan ddatblygu at ddigwyddiadau byw ym Mlaenau Ffestiniog, Merthyr Tudful ac Abertawe. Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) sy’n ysbrydoli’r daith hon i’r dyfodol, darn rhyfeddol o ddeddfwriaeth sy'n rhoi hawliau cenedlaethau'r dyfodol wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau cyhoeddus yng Nghymru.

Mae GALWAD yn dwyn ynghyd dalent dewraf Cymru mewn ffilm, teledu, technolegau creadigol a pherfformiad byw gyda dychymyg a thalentau cymunedau ledled Cymru – sy'n dod at ei gilydd i ddychmygu bywyd yn 2052 a chreu'r byd ffuglennol a fydd yn fframio'r stori. Alex McDowell, y dylunydd cynhyrchiad arobryn ar ffilmiau gan gynnwys Minority Report a Chyfarwyddwr World Building Institute fydd yn arwain y broses arloesol hon.  

Byddwch yn gallu dilyn y stori bwerus hon lle bynnag yr ydych yn y DU, ar-lein ac ar y teledu, ac yn bersonol ar leoliad yng Nghymru. Ymunwch â ni i archwilio cyfyng-gyngor moesol ein dyfodol – a'r posibiliadau y gallai eu cyflwyno i bob un ohonom ni.

Mae GALWAD: A story from our future wedi’i gyd-gomisiynu gan Cymru Greadigol. Caiff ei gynhyrchu gan Collective Cymru, partneriaeth Cymru gyfan dan arweiniad National Theatre Wales ac mae’n cynnwys y Ganolfan Dechnoleg Amgen, Clwstwr, Celfyddydau Anabledd Cymru, Ffilm Cymru, Frân Wen a Sugar Creative.

Cymerwch ran!

I gael gwybod sut y gallwch gymryd rhan yn natblygiad creadigol GALWAD: A story from our future neu fel aelod o'r cwmni ifanc, ewch i galwad.cymru

Credydau

Cynhyrchwyd gan Collective Cymru, partneriaeth Cymru gyfan dan arweiniad National Theatre Wales ac yn cynnwys y Ganolfan Dechnoleg Amgen, Clwstwr, Celfyddydau Anabledd Cymru, Ffilm Cymru, Frân Wen a Sugar Creative.

Crynodeb

Pryd

Medi 2022

Ble

Blaenau Ffestiniog, Merthyr Tudful, Abertawe, ar y teledu ac ar-lein

Yn addas ar gyfer

Pob oed

Mynediad

Am ddim – efallai y bydd angen tocynnau ar gyfer rhai digwyddiadau