StoryTrails

StoryTrails

DEWCH I YMGOLLI MEWN STRAEON COLL O'N GORFFENNOL, DRWY DECHNOLEG YR 21AIN GANRIF AR STRYDOEDD AC MEWN SGWARIAU A LLYFRGELLOEDD LEDLED Y DU.

Mae StoryTrails yn edrych yn fanwl ar ein hanes ar y cyd. Mae'n fodd hudol o ymgolli yn y straeon coll a’r rhai heb eu hadrodd a luniodd ein trefi, ein dinasoedd a'n cymunedau – a chyfle i ddechrau sgwrs am bwy ydyn ni nawr a ble rydym ni'n mynd nesaf.

Byddwn yn troi strydoedd, sgwariau, sinemâu a llyfrgelloedd mewn 15 o drefi a dinasoedd y DU yn byrth i'n gorffennol. Trwy’r pyrth hyn, cewch ddarganfod rhai o’r straeon cudd rhyfeddol a newidiodd lle’r ydym ni’n byw a phwy ydym ni. Byddwn yn adrodd y straeon a ffurfiodd y lleoedd hyn – ac yn defnyddio technoleg realiti estynedig a realiti rhithwir (AR a VR) i’w hailadrodd i chi yn 2022.

TAITH DRWY AMSER A GOFOD

Mae StoryTrails yn brofiad trochi unigryw a fydd yn newid y ffordd rydym ni'n adrodd straeon amdanom ni ein hunain. Mae pob StoryTrail yn daith drwy amser a gofod – ffordd newydd radical a hudolus o brofi ein trefi a'n dinasoedd.

Bydd eich taith yn dechrau yn y llyfrgell leol ym Mhorth StoryTrails. Ar ôl cael eich trochi mewn map rhithwir o'ch tref gyda delweddau 3D a sain, byddwch yn mynd allan i'r strydoedd – dan arweiniad ap AR am ddim, gan symud ar eich cyflymder eich hun ac yn eich amser eich hun.

Gan ddefnyddio cymysgedd o brofiadau realiti estynedig a rhithwir syfrdanol sy'n ail-gymysgu archifau’r BFI a'r BBC, byddwch yn profi hanes lle y digwyddodd mewn gwirionedd, gan ddod â'r byd ffisegol a’r byd digidol at ei gilydd. Byddant yn ailadrodd stori pob lle a'i bobl drwy dechnolegau trochi sy'n dwyn ynghyd ein harchifau cyfryngau cenedlaethol, 'hunluniau' 3D newydd o bobl a lleoedd i greu 'Archif Ofodol' gyntaf y byd.

Cynhelir StoryTrails yn ystod 2022 yn Abertawe, Blackpool, Bradford, Bryste, Casnewydd, Dumfries, Dundee, Lincoln, Llundain (Lambeth a Lewisham), Omagh, Sheffield, Slough, Swindon a Wolverhampton. Bydd yn gorffen gyda ffilm newydd sbon i'r BBC a'r BFI gan David Olusoga: yn archwilio ein hanes, ystyried ein bywydau ni heddiw ac yn dechrau sgyrsiau newydd am ble y gallem ni fynd nesaf.

Arweinir StoryTrails gan StoryFutures Academy, sy'n cael ei redeg gan y Royal Holloway, Prifysgol Llundain a'r Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol, mewn partneriaeth â Sefydliad Ffilm Prydain (BFI), David Olusoga, Uplands Television, ISO Design a Nexus Studios gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf gan Niantic, gwneuthurwyr Pokémon GO. Bydd yn dod yn fyw drwy rwydwaith cenedlaethol The Reading Agency o lyfrgelloedd gan yr arbenigwyr creu digwyddiadau Produce UK.

BFI Hall

CYMERWCH RAN!

Mae tîm StoryTrails yn recriwtio rhwydwaith o 50 o bobl o'r genhedlaeth nesaf o dalent greadigol y DU i helpu i greu'r prosiect hwn. Bydd y swyddogaethau a’r cyfrifoldebau yn amrywio o gynhyrchu llwybrau AR symudol i sganio pobl, lleoedd a gwrthrychau ar gyfer map 3D newydd ym mhob tref i gyfres o leoliadau gyda phartneriaid creadigol StoryTrails.

Dysgwch fwy am y cyfleoedd anhygoel hyn yn www.storyfutures.com/storytrails

CREDYDAU

Crëwyd gan StoryFutures Academy – Y Royal Holloway, Prifysgol Llundain a’r Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol

Cyflwynir gyda Sefydliad Ffilm Prydain (BFI), David Olusoga, Uplands Television, ISO Design, Nexus Studios, Niantic, The Reading Agency a Produce UK

CRYNODEB

PRYD
Haf / hydref 2022

BLE
Abertawe, Blackpool, Bradford, Bryste, Casnewydd, Dumfries, Dundee, Lincoln, Llundain (Lambeth a Lewisham), Omagh, Sheffield, Slough, Swindon a Wolverhampton

YN ADDAS AR GYFER
Pob oedran (profiadau VR 12+)

MYNEDIAD
Am ddim – nid oes angen cadw lle