1
A black and white photo image old-style bus with people walking in a colourful town landscape

StoryTrails

Haf-Hydref 2022

Mae StoryTrails yn edrych yn fanwl ar ein hanes cyfunol – yn brofiad trochi AR a VR hudolus i hanesion cudd sydd wedi llunio 15 o drefi a dinasoedd y DU.

Ymgollwch mewn straeon coll o’n gorffennol, yn cael eu gwireddu gan dechnoleg yr 21ain ganrif ledled y DU

Ffordd newydd hudolus o archwilio’r straeon a luniodd lle’r ydym ni’n byw a phwy yr ydym ni

Pryd a ble

1 - 2 Gorffennaf Omagh
7 - 8 Gorffennaf Dundee
12 - 13 Gorffennaf Dumfries
16 - 17 Gorffennaf Blackpool
22 - 23 Gorffennaf Bradford
27- 28 Gorffennaf Sheffield
30 - 31 Gorffennaf Lincoln
6 - 7 Awst Wolverhampton
10 - 11 Awst Swansea
13 - 14 Awst Newport
20 - 21 Awst Bristol
27 - 28 Awst Swindon
3 - 4 Medi Slough
10 - 11 Medi Lambeth
17 - 18 Medi Lewisham

Yn addas ar gyfer oedran 12+

Mynediad am ddim

Teithiau drwy amser a gofod

Mae StoryTrails yn archwiliad manwl a syfrdanol i’n gorffennol cyfunol. Drwy brofiadau realiti estynedig sy’n ail-greu archifau rhyfeddol y BBC a’r BFI, gallwch  brofi hanes yn y lle y digwyddodd. Byddwch chi’n gweld strydoedd a sgwariau yn cael eu gwireddu gan straeon ddoe, lleisiau heddiw – a phosibiliadau yfory, efallai. 

Mae StoryTrails yn brofiad ymgolli hudolus yn yr hanesion rhyfeddol a luniodd 15 o drefi a dinasoedd ledled y DU. Mae tîm StoryTrails yn datgelu’r straeon a wnaeth y lleoedd hyn a’u pobl yr hyn y maen nhw yn 2022 - a gan ddefnyddio’r dechnoleg realiti estynedig a rhithwir (recordiadau sain a recordiadau fideo) ddiweddaraf,  maent yn eu hailadrodd ar eich cyfer yn 2022. Mae’r cyfan yn arwain at ffilm newydd sy’n cael ei chreu ar gyfer y BBC a’r BFI gan David Olusoga: archwilio ein gorffennol, ystyried ein presennol a chychwyn sgyrsiau newydd am ein dyfodol. Beth am ymuno â ni ar y llwybrau?