1
Watch

All Aboard SEE MONSTER - gwasanaeth ysgol

Adnoddau ar gyfer y dosbarth ac ar gyfer cynnal Gwasanaeth i blant 7-11 oed

Date and time

13 Hydref - 5 Tachwedd - Ar-lein

Gwasanaeth

Mae ysgolion ledled y DU yn cymryd rhan yng ngwasanaeth All Aboard SEE MONSTER ddydd Iau 13 Hydref. Ymunwch â nhw! Defnyddiwch y fideo 12 munud hwn i alluogi eich disgyblion i ddringo ar fwrdd y platfform alltraeth sydd wedi'i drawsnewid yn osodwaith celf – y cyntaf yn y byd. Dysgwch am ailddefnyddio, y cylch dŵr a'r tywydd ym Mhrydain gan y gwyddonwyr a'r artistiaid a greodd SEE MONSTER. Cewch eich ysbrydoli i feddwl am eich syniadau eich hun i newid y byd.

Ar ôl y gwasanaeth gallwch wneud gweithgareddau yn y dosbarth, gan gynnwys y daflen gwrando a deall.

Edrych ar gysylltiadau'r cwricwlwm  

Lawrlwytho Dalen Gwrando a Deall (PDF)

 Adeiladu SEE MONSTER

Defnyddiwch y pecyn Adeiladu SEE MONSTER, a anfonwyd i bob ysgol a gofrestrodd ar gyfer All Aboard, i adeiladu eich Anghenfil eich hun ar gyfer y dosbarth. Byddwch yn greadigol a gofynnwch i’r disgyblion ei addurno. Rhowch lun ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol, gan dagio @UNBOXED2022 a @SEEMONSTER gyda'r hashnod #OurSchoolSEEMONSTER i ennill gwerth £200 o gyflenwadau celf ar gyfer eich ysgol.

(Os nad ydych wedi derbyn pecyn 'Adeiladu SEE MONSTER' erbyn dydd Llun 17 Hydref, cysylltwch â learn@unboxed2022.uk)

Gweld y telerau ac amodau

Dringo ar yr anghenfil gyda'r daith rithiol

Os oes gan eich disgyblion fynediad at gyfrifiaduron, gadewch iddynt archwilio SEE MONSTER eu hunain gan ddefnyddio ein fideo 360 gradd. Cliciwch ar y fideos a phwyntiau gwybodaeth i ddysgu mwy. Cofiwch weld pa mor wahanol mae'n edrych yn y dydd, gyda’r nos ac yng nghanol nos.

Mynd ar daith rithiol

Ymestyn eich astudiaethau SEE MONSTER

Mae gennym amrywiaeth eang o weithgareddau gwahanol y gallwch eu defnyddio i ddatblygu yr hyn y mae eich dosbarth yn ei ddysgu gyda SEE MONSTER. Mae pob un wedi’u mapio i gwricwlwm ar gyfer plant 7 i 11 oed.

Mwy o syniadau am weithgareddau SEE MONSTER

Tayshan Hayden-Smith standing in front of SEE MONTER waterfall