Gweithgareddau ar-lein

Cyflwyno cyfoeth o adnoddau addysgol ar-lein

Gweithdy Adobe Spark Ar-lein: Bywyd yn y Gofod

Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth y byd am fywyd yn y gofod?

Crëwch eich gwefan a'ch fideo eich hun i ddweud wrth y byd sut beth yw bod yn ofodwr yn y gofod.

Yn y gweithdy ar-lein hwn ar gyfer plant 8–16 oed, bydd myfyrwyr yn dechrau trwy ddysgu am gysawd yr haul a'n bywyd ar
yr Orsaf Ofod Genedlaethol. Wedyn byddan nhw’n dychmygu eu bod yn ofodwyr sydd wedi ymweld â’r gofod yn ddiweddar – a gan ddefnyddio Adobe Spark, byddan nhw’n creu eu fideo, eu blog a'u tudalen we eu hunain i ddisgrifio eu profiad yn y gofod: sut beth yw hi, beth maen nhw'n ei wneud, beth maen nhw'n ei fwyta ac yn y blaen.

Mae'r gweithdy Adobe Spark hwn yn un o saith gweithdy ar-lein am ddim wedi'u hysbrydoli gan Our Place in Space ac mae ar gael i ysgolion y DU drwy Zoom neu lwyfan tebyg. Gallwch archebu'r gweithdy ar gyfer eich dosbarth drwy anfon e-bost i learning@ourplaceinspace.earth

 

Gweithdy Adobe Spark Ar-lein: Y Ddaear

Sut gallem ni lunio dyfodol gwell i'n planed?

Meddyliwch sut y gallem ni ofalu am ein planed yn well – ac yna gwahodd eraill i wneud yr un peth.

Wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr 8–16 oed, mae'r gweithdy ar-lein y gellir ei archebu yn dechrau drwy gynnig trosolwg o fywyd ar y Ddaear, gan archwilio gwahanol ffyrdd y gallem i gyd wneud mwy i'w ddiogelu. Bydd myfyrwyr yn creu eu fideo, blog a thudalen we eu hunain sy'n adlewyrchu ac yn adeiladu ar y trafodaethau hyn – gan annog pawb i greu dyfodol gwell a mwy cynaliadwy iddyn nhw a'u planed.

Mae'r gweithdy Adobe Spark hwn yn un o saith gweithdy ar-lein am ddim wedi'u hysbrydoli gan Our Place in Space ac mae ar gael i ysgolion y DU drwy Zoom neu lwyfan tebyg. Gallwch archebu'r gweithdy ar gyfer eich dosbarth drwy anfon e-bost i learning@ourplaceinspace.earth

     

Gweithdy Scratch Ar-lein: Cysawd yr Haul

Sut beth yw bod yn ofodwr?

Sut mae'n teimlo i deithio i'r gofod?

Mae'r gweithdy ar-lein hwn yn gwahodd myfyrwyr 8–14 oed i ddarganfod cysawd yr haul drwy greu eu stori ddigidol eu hunain gan ddefnyddio llwyfan codio Scratch. Yn ystod y gweithdy 90 munud, bydd myfyrwyr yn dysgu rhai o egwyddorion sylfaenol codio wrth ddatblygu dealltwriaeth o system y planedau a lle'r Ddaear ynddi.

Mae'r gweithdy codio Scratch hwn yn un o saith gweithdy ar-lein am ddim wedi'u hysbrydoli gan Our Place in Space ac mae ar gael i ysgolion y DU drwy Zoom neu lwyfan tebyg. Gallwch archebu'r gweithdy ar gyfer eich dosbarth drwy anfon e-bost i learning@ourplaceinspace.earth

    

Gweithdy Scratch Ar-lein: Space Invaders

Creu gêm ofod drwy ddefnyddio meddalwedd am ddim

Bydd myfyrwyr 8–14 oed yn dysgu sut i ddefnyddio llwyfan codio Scratch i greu eu gêm eu hunain tebyg i Space Invaders yn y gweithdy ar-lein am ddim hwn. Ar ôl cael eu cyflwyno i rai o egwyddorion codio, bydd myfyrwyr yn cael eu harwain drwy'r broses o wneud eu gêm eu hunain – ac yna byddan nhw’n dysgu sut i'w haddasu, a’i gwneud yn haws neu'n anoddach i'w gwrthwynebwr eu curo.

Mae'r gweithdy codio Scratch hwn yn un o saith gweithdy ar-lein am ddim wedi'u hysbrydoli gan Our Place in Space ac mae ar gael i ysgolion y DU drwy Zoom neu lwyfan tebyg. Gallwch archebu'r gweithdy ar gyfer eich dosbarth drwy anfon e-bost i learning@ourplaceinspace.earth

     

Gweithdy Animeiddio’r Gofod Ar-lein: Adobe After Effects

Defnyddio meddalwedd olygu safonol ym myd diwydiant i greu animeiddiad o’r gofod

Mae'r gweithdy ar-lein hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr 11–16 oed greu eu hanimeiddiad 2D eu hunain wedi’i ysbrydoli gan y gofod wrth ennill gwell dealltwriaeth o gysawd yr haul hefyd. Mae'r gweithdy dwy awr yn archwilio sgiliau a thechnegau animeiddio allweddol yn Adobe After Effects, y feddalwedd graffeg ac effeithiau gweledol safonol ym myd diwydiant, cyn cynorthwyo myfyrwyr i wneud eu hanimeiddiad After Efects eu hunain ym mha bynnag dôn, fformat ac arddull maen nhw’n eu dewis.

Mae'r gweithdy animeiddio hwn yn un o saith gweithdy ar-lein am ddim wedi'u hysbrydoli gan Our Place in Space ac mae ar gael i ysgolion y DU drwy Zoom neu lwyfan tebyg. Gallwch archebu'r gweithdy ar gyfer eich dosbarth drwy anfon e-bost i learning@ourplaceinspace.earth

     

Gweithdy Animeiddio’r Gofod Ar-lein: Creu GIF

Gwnewch eich animeiddiad gofod eich hun yn y gweithdy ar-lein hwn

Mae'r gweithdy ar-lein am ddim hwn wedi'i gynllunio i roi dealltwriaeth i fyfyrwyr 8–11 oed o gysawd yr haul. Bydd hefyd yn eu helpu i greu eu GIF wedi’i animeiddio eu hunain wedi’i ysbrydoli gan y gofod, fel estron hwyliog, planed sy'n troelli, roced yn tanio codi neu ryw animeiddiad arall wedi'i ysbrydoli gan y gofod – y gallan nhw ei rannu â'u ffrindiau.

Mae'r gweithdy animeiddio hwn yn un o saith gweithdy ar-lein am ddim wedi'u hysbrydoli gan Our Place in Space ac mae ar gael i ysgolion y DU drwy Zoom neu lwyfan tebyg. Gallwch archebu'r gweithdy ar gyfer eich dosbarth drwy anfon e-bost i learning@ourplaceinspace.earth

    

Gweithdy Animeiddio’r Gofod Ar-lein: Rotosgopio

Trawsnewid eich hun yn ofodwr gan ddefnyddio animeiddio

Mae'r gweithdy ar-lein am ddim hwn yn rhoi trosolwg i fyfyrwyr 8–14 oed o gysawd yr haul ac yn eu cyflwyno hefyd i rotosgopio, techneg sy'n cynnwys dargopïo dros luniau byw i greu animeiddiad.

Drwy ddefnyddio technegau rotosgopio, bydd myfyrwyr yn trawsnewid eu hunain yn ofodwyr, cyborgs o’r dyfodol neu ryw greadur arall a allai fyw yn y gofod. Yn rhan o’r broses, byddan nhw’n dysgu sgiliau allweddol mewn animeiddio, darlunio digidol a golygu.

Mae'r gweithdy animeiddio hwn yn un o saith gweithdy ar-lein am ddim wedi'u hysbrydoli gan Our Place in Space ac mae ar gael i ysgolion y DU drwy Zoom neu lwyfan tebyg. Gallwch archebu'r gweithdy ar gyfer eich dosbarth drwy anfon e-bost i learning@ourplaceinspace.earth