1

Dandelion - Ffilm Heisgeir

Publication date

Mae Dant y Llew wedi rhyddhau ffilm fer a gomisiynwyd yn arbennig, yn adrodd hanes teuluol un o’i sefydlwyr ac yn ail-ddychmygu ffyrdd o dyfu ledled yr Alban yn y dyfodol.

Dros 75 mlynedd yn ôl, cynhaliodd tad-cu a mam-gu y tyddynnwr a’r cerddor Pàdruig Morrison arbrawf ar fywyd gwledig oddi ar y grid ar Heisgeir yn yr Hebrides Allanol, gan dyfu eu bwyd eu hunain a byw’n gynaliadwy oddi ar y tir. Roedd yn arbrawf llawen a barhaodd am bedair blynedd.

Mae’r ffilm fer yn dilyn Pàdruig yn dychwelyd i’r ynys yn 2022. Mae’n plannu llysiau yn y ffordd draddodiadol ond mae hefyd yn cymryd y cyntaf o Giwbiau o Oleuni Parhaol Dandelion a grëwyd yn arbennig - ffermydd fertigol bach hardd a ddefnyddir i ymchwilio i’r broses o dyfu uwchdechnoleg.

Mae’r ffilm yn lansio’r Ciwbiau o Oleuni Parhaol o Heisgeir i’r tir mawr a lleoliadau annisgwyl ledled yr Alban. Mae hefyd yn cynnwys sgôr newydd a gyfansoddwyd yn arbennig gan Pàdruig ar gyfer Dandelion.