1

About Us - Hull

Queen Victoria Square

Date and time

30 Ebrill – 6 Mai

Publication date
Hull town hall in the sun

Mae About us yn brofiad awyr agored anhygoel sy’n archwilio ein cysylltiadau diderfyn â’n planed, y bydysawd ehangach a’n gilydd. Dewch i weld yr arddangosfa a’r perfformiad amlgyfrwng awyr agored byw a fydd yn cael eu taflunio bob 25 munud yn Victoria Square yn Hull.

Ar 3 Mai am 8.45pm bydd perfformiad hamddenol yn digwydd gyda lefelau is o oleuo ac effeithiau sain tawelach er mwyn lleihau’r straen i aelodau’r gynulleidfa y gallai’r sioe fod yn ormod iddynt.