1

Tour de Moon - Plymouth

Gosgordd y Lleuad - Central Park

Date and time

8 Mehefin

Publication date
A rendered image of multi-coloured vehicles driving along a road with trees and grass in the foreground and houses in the background

Mae’r osgordd anhygoel o gerbydau a fflotiau wedi’u cynllunio i synnu, sbarduno, ac ysgogi ymwybyddiaeth o Tour de Moon a’r holl hud a chwilfrydedd o’i amgylch.

Gan aros yn Central Park in Plymouth, mwynhewch bopeth o stiwdio recordio symudol i sinema fflach yn yr awyr agored a phrofi hud yr ŵyl.

Tour de Moon website