1

Tour de Moon - Farnborough

Gosgordd y Lleuad - Queensmead Car Park

Date and time

14 Mehefin

Publication date
A rendered image of multi-coloured vehicles driving along a road with trees and grass in the foreground and houses in the background

Mae’r osgordd anhygoel o gerbydau a fflotiau wedi’u cynllunio i synnu, sbarduno, ac ysgogi ymwybyddiaeth o Tour de Moon a’r holl hud a chwilfrydedd o’i amgylch.

Gan aros yn Queensmead car park yn Farnborough, mwynhewch bopeth o stiwdio recordio symudol i sinema fflach yn yr awyr agored a phrofi hud yr ŵyl.