1

Green Space Dark Skies - Exmoor National Park

Green Space Dark Skies cyfres ffilm

Date and time

28 Mai

Publication date

Parc Cenedlaethol Exmoor – Gogledd Dyfnaint

 

Mae’r Valley of Rocks yn lle syfrdanol. Dyffryn dwfn heb afon. Tirwedd ac ynddi gerrig ond nid oes neb yn gwybod pa gerrig a osodwyd gan ddwylo dynol a pha rai a ddisgynnodd o ben y creigiau na phwy a’u henwodd yn Rugged Jack, Eros, Icarus, a Devil’s Cheesewring.

Gyda mwy na 350 o Oleuwyr, gadewch i Green Space Dark Skies eich tywys ar daith drwy’r Valley of Rocks a Pharc Cenedlaethol Exmoor, gan archwilio’r enigma o ddyffryn fel rhan o gyfres ffilmiau Green Space Dark Skies.

Dysgu mwy am Valley of Rocks yma.

Green Space Dark Skies