1

Green Space Dark Skies - Cairngorms

Cairngorms National Park - Highlands

Date and time

11 Awst

Publication date
Colourful collage of an abstract countryside landscape

Bydd 20,000 o bobl yn dod at ei gilydd i greu gweithiau celf awyr agored mewn lleoliadau gwledig hardd, fel rhan o ddathliad awyr agored ledled y DU.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal ym misoedd 13 Awst yn Cairngorms National Park.

Mae am ddim ond mae’n rhaid i chi gofrestru ar wefan Green Space Dark Skies i fynychu’r digwyddiad fel Goleuwr.