1

Dreamachine - Belfast

Eglwys Goffa Carlisle

Date and time

25 Gorffennaf - 4 Medi

Publication date
A girl lay down in the dark with her eyes shut surrounded by lights

Bydd pob profiad o Dreamachine yn gwbl unigryw. Mae byd caleidoscopig Dreamachine yr 21ain ganrif yn brofiad ar eich eistedd sydd wedi’i gynllunio i’w weld gyda’ch llygaid ar gau, a fydd yn arwain cynulleidfaoedd drwy amgylchedd ymgolli o olau a sain, mor fywiog a llachar ag unrhyw efelychiad digidol, ond wedi’i greu gennych chi ac sy’n unigryw i chi.

Bydd Dreamachine yn adfywio Eglwys Goffa Carlisle yn Belfast, un o adeiladau mwyaf trawiadol y ddinas, gan ei dychwelyd i ofod cymunedol bywiog ar y cyd.

Dreamachine website