1

Dandelion - Free for Alls

Miloedd o blygiau planhigion am ddim i unrhyw un sy'n ffansïo cael tyfiant

Date and time

28 Mai - 23 Gorffennaf

Publication date
A woman holds a tray of plants whilst standing in a green house

Am ddim i Bawb yw gwyliau bach Dant y Llew a fydd yn teithio ledled yr Alban rhwng mis Mai a mis Gorffennaf.

Mae’r digwyddiadau yn rhad ac am ddim ac fe gewch bopeth sydd ei angen arnoch i ddechrau tyfu, boed hynny mewn gardd neu mewn blwch ffenestr. Dewch draw i gael plygiau planhigion am ddim a chyngor gan y Tîm Tyfu o Goleg Gwledig yr Alban.

Bydd perfformiad hefyd o gân y cynhaeaf o bedwar ban byd gan Ganwr Blodau pum medr yng nghwmni perfformwyr eraill yn cynrychioli haul, gwynt a dŵr.

Dewch i weld ble a phryd y cynhelir eich Am Ddim i Bawb agosaf:

Dundee, Edinburgh, FalkirkGlasgowGovan, GreenockHawickHelensburgh, Inverness, Leven, Stranraer

Dandelion website