Cymryd rhan

OHERWYDD RHAN O DDIDERFYN

Mae UNBOXED yn ddathliad ledled y DU o'n holl greadigrwydd ac mae digon o ffyrdd i chi gymryd rhan, p'un a yw hynny'n cymryd rhan mewn cystadleuaeth, ymgymryd ag interniaeth, gwirfoddoli neu wneud cais am fwrsariaeth.

Byddwn yn ychwanegu cyfleoedd i'r dudalen hon yn barhaus felly peidiwch â cholli cyfle. Ewch i’r dudalen yn rheolaidd a'n dilyn ar FacebookLinkedInInstagram a Twitter

Cyfleoedd cyfredol

About Us

Cystadleuaeth farddoniaeth a chodio

Pwy all gymryd rhan: Plant a phobl ifanc sy'n byw yn y DU

Rhowch gynnig ar gystadleuaeth farddoniaeth a chodio cyfrifiadurol ledled y DU ar gyfer plant 4 i 18 oed. Mae gwobrau anhygoel ar gael gan gynnwys cyfleoedd i ddatblygu talent a bod yn rhan o About Us. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Rhagfyr 2021. Gwnewch gais yma

 

Tour de Moon

Dros 850 o fwrsariaethau â thâl ar gyfer pobl ifanc 18-25 oed yn amrywio o £100 i £25,000

Pwy all gymryd rhan: pobl ifanc 18 - 25 oed (rhai cyfleoedd 25+)

Ble: Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r DU ac yn fyd-eang

Mae Tour de Moon yn cynnig bwrsariaethau i artistiaid, awduron, meddylwyr, gweithredwyr, gwyddonwyr, myfyrwyr, cerddorion sy'n datblygu, siaradwyr, cyfarwyddwyr, gwneuthurwyr ffilmiau, cynhyrchwyr digwyddiadau byw, dylunwyr fflôt, dylunwyr gwisgoedd, DJs, perfformwyr, crewyr cynnwys digidol a mwy i helpu i greu'r profiad anghyffredin hwn.

Gwnewch gais yma

  • Mae bwrsariaethau gwerth £25,000 ar gael i gyfarwyddwyr ifanc, gwneuthurwyr ffilmiau a chynhyrchwyr digwyddiadau byw i greu digwyddiadau ffilm trochi a fydd yn archwilio ein perthynas â'r Lleuad.

Ceisiadau'n cau 6 Ionawr 2022, mae rhagor o wybodaeth yma 

  • Mae bwrsariaethau gwerth £3,000 ar gael i wneuthurwyr ffilmiau. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn creu ffilmiau byrion yn archwilio posibiliadau ein perthynas â'r Lleuad a'n gilydd.

Ceisiadau'n cau 6 Ionawr 2022, mae rhagor o wybodaeth yma

  • Mae bwrsariaethau gwerth £2,500 a'r cyfle i berfformio'n fyw ar lwyfan cerddoriaeth Tour de Moon ar gael i gerddorion ac artistiaid sy'n datblygu.

Ceisiadau'n cau 31 Ionawr 2022, mae rhagor o wybodaeth yma

  • Mae bwrsariaethau gwerth £1,000 ar gael i grewyr cynnwys digidol. O ‘memes’ a fideos i sain a ffotograffiaeth, mae Tour de Moon yn chwilio am grewyr cynnwys digidol i greu postiadau a fydd yn denu sylw gwylwyr.

Ceisiadau'n cau 6 Ionawr 2022, mae rhagor o wybodaeth yma

  • Mae bwrsariaethau gwerth £600 a chyfle i berfformio dros gyfres o 4 noson i gynulleidfa fyw ar gael i berfformwyr a grwpiau perfformio.

Ceisiadau'n cau 6 Ionawr 2022, mae rhagor o wybodaeth yma

  • Bydd bwrsariaethau gwerth £600 yn cael eu dyfarnu i awduron tymhorol a gwyddonwyr ifanc i ddatblygu sgriptiau ar gyfer dramâu byr 5 munud.

Ceisiadau'n cau 6 Ionawr 2022, mae rhagor o wybodaeth yma

  • Cyllideb o £500 ar gael i ddylunwyr fflôt neu wisgoedd, neu sefydliadau â cherbyd parêd.

Ceisiadau'n cau 10 Chwefror 2022, mae rhagor o wybodaeth yma

  • Mae bwrsariaethau gwerth £100 ar gael i bobl ifanc angerddol gyflwyno sgwrs ar bwnc sy'n bwysig iddyn nhw.

Ceisiadau'n cau 6 Ionawr 2022, mae rhagor o wybodaeth yma

  • Bwrsariaethau £100 a set DJ 30 munud ar gael i DJs  mewn baddon sain trochi ar raddfa fawr gyda Tour de Moon mewn cydweithrediad â Loss<>Gain.  

Ceisiadau'n cau 6 Ionawr 2022, mae rhagor o wybodaeth yma

 

Green Space Dark Skies

Lwmenyddion yn creu gwaith celf awyr agored

Pwy all gymryd rhan: Unrhyw un sy'n byw yn y DU mewn lleoliadau ledled y DU

Mae Green Space Dark Skies yn chwilio am 20,000 o bobl i fod yn Lwmenyddion, pob un yn cario golau i mewn i'r dirwedd. Gyda'n gilydd, byddwn yn helpu i oleuo mannau gwyrdd hardd ledled y DU. Dychmygwch filoedd o oleuadau yn gwneud patrymau ar fynyddoedd, llynnoedd a rhostir ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Cynhelir 20 o ddigwyddiadau rhwng mis Ebrill a mis Medi 2022 a bydd yn cael ei ddarlledu i filiynau o bobl. Byddwn yn mynd â'r genedl ar daith drwy ein Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). Ond, er mwyn gwarchod y tirweddau rhyfeddol hyn, bydd yr union leoliadau'n gyfrinach – dim ond y rhai sydd wedi cofrestru fydd yno ar y diwrnod.

Mae ceisiadau'n cael eu hasesu’n barhaus. Gwnewch gais yma