1

Ymunwch â’r tîm

OES GENNYCH CHI DDIDDORDEB MEWN YMUNO Â NI? GWELER EIN SWYDDI GWAG DIWEDDARAF A GWNEWCH GAIS YMA.

Mae ein tîm gwych yn Birmingham yn cyflwyno UNBOXED: Creativity in the UK ledled y DU yn 2022. Os hoffech ymuno â ni ar y daith ryfeddol hon, darllenwch ymlaen am fanylion ein swyddi gwag presennol.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal – rydym yn croesawu ceisiadau o bob cefndir a chymuned amrywiol. Rydym hefyd yn gyflogwr Ymroddedig Hyderus o ran Anabledd, ac rydym yn cynnig cyfweliad gwarantedig i unrhyw un ag anabledd y mae ei gais yn bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd. Rydym wedi ymrwymo i:

  • Sicrhau bod ein proses recriwtio yn gynhwysol ac yn hygyrch
  • Cyfathrebu a hyrwyddo swyddi gwag
  • Cynnig cyfweliadau i bobl anabl sy'n bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd
  • Rhagweld a darparu addasiadau rhesymol yn y gweithle yn ôl y gofyn
  • Cefnogi unrhyw weithiwr presennol sy'n cael anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor, gan eu galluogi i aros mewn gwaith

Darllenwch fwy am y fenter Hyderus o ran Anabledd yn disabilityconfident.campaign.gov.uk

Cyfleoedd cyfredol

 

Cyfleoedd partneriaid

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r 10 casgliad sy'n creu'r digwyddiadau eithriadol a'r profiadau bythgofiadwy ar y rhaglen UNBOXED. Byddwn yn rhestru eu swyddi gwag yma, a gallwch hefyd edrych ar eu gwefannau eu hunain i weld a ydynt yn cyflogi. Gallwch ddod o hyd i ddolenni i'w safleoedd annibynnol o dudalennau'r prosiect ar unboxed2022.uk.

Mae'n werth nodi, os byddwch yn gwneud cais am swydd gydag un o'n partneriaid, y byddwch yn cael eich cyflogi'n uniongyrchol ganddyn nhw ac nid gennym ni.

 

Eich data

Rydym yn cymryd preifatrwydd data o ddifrif. Adolygwch ein hysbysiad preifatrwydd ymgeiswyr cyn gwneud cais am unrhyw swyddi gwag. Mae'r hysbysiad yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio'ch data personol, a gallwch ei ddarllen yma