1

About Us - Caernarfon

Caernarfon, Y Maes

Date and time

30 Mawrth - 5 Ebrill

Publication date
Y Maes castle in the daylight

Mae About Us yn brofiad awyr agored ysblennydd sy'n archwilio ein cysylltiadau anfeidrol â'n planed, y cosmos ehangach a'n gilydd. Dewch i weld yr arddangosfa amlgyfrwng byw yn yr awyr agored a pherfformiad sy'n cael ei daflunio bob 25 munud yn Y Maes, Caernarfon.

Ar 4 Ebrill am 8pm bydd perfformiad hamddenol sy’n cael ei gynnal gyda lefelau is o olau ac effeithiau sain tawelach er mwyn lleihau straen i aelodau’r gynulleidfa a allai weld y sioe yn llethol.