1

Cellog Ydym Ni

Allem ni archwilio gwyddoniaeth celloedd trwy gelfyddyd barddoniaeth?

Project page

About Us

Ages

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

Topic

Hunaniaeth ac amrywiaeth Llesiant a chadernid

Format

Cynllun gwers

Duration

60 minutes

Celloedd yw’r uned leiaf o fywyd, sy’n golygu bod pob peth byw wedi ei wneud o gelloedd. Mae’r cynllun gwers rhyngddisgyblaeth hwn ar gyfer disgyblion 11–18 oed yn ystyried celloedd – gyda phwyslais ar gerdd newydd gan Jack Cooper am ddarganfyddiad celloedd gan Robert Hooke ym 1665.

Mae’r adnodd PDF wyth tudalen yn cynnwys ysgogiadau trafod ac ysgrifennu i archwilio pynciau amrywiol fel sut mae celloedd yn mudo, pam mae beirdd yn defnyddio cyffelybiaethau a throsiadau, a pham y gall enwau fod yn rymus. Mae hefyd yn gwahodd disgyblion i ysgrifennu eu cerdd eu hunain wedi’i hysbrydoli gan fioleg celloedd.

Cynllun gwers

Cysylltiadau cwricwlwm

Lloegr:
English: Writing & Reading Composition
Science: Working Scientifically, Structure & Function of Living Organisms (KS3), Cell Biology (KS4)
Cyfnodau Allweddol: KS3, KS4, KS5

Gogledd Iwerddon:
Language & Literacy: Writing & Reading
Science & Technology: Organisms & Health

Cyfnodau Allweddol: KS3, KS4, KS5

Yr Alban:
Languages: Literacy & English – Writing & Reading
Sciences: Biological Systems
Lefelau: Third/Fourth Level, Senior Phase

Cymru:
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Llenyddiaeth
Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Bod yn Chwilfrydig, Y Byd o’n Cwmpas
Camau Cynnydd: Cam 4, Cam 5, Safon Uwch