1
Watch

UNBOXED on the BBC

Dewch o hyd i ni ar iPlayer a BBC Sounds

Location

Ar-lein

Publication date

Mae'r BBC wedi bod yn rhoi sylw i waith sawl prosiect UNBOXED dros y chwe mis diwethaf, yn cynnwys Our Place in Space, Green Space Dark Skies a SEE MONSTER. Gallwch fwynhau'r darllediadau teledu a radio drwy gyfrwng BBC iPlayer a BBC Sounds.

 

Green Space Dark Skies

Comisiynwyd Green Space Dark Skies fel rhan o UNBOXED ac mae wedi'i ddatblygu gan dîm creadigol dan arweiniad Walk the Plank a phartneriaid a rhwydweithiau gan gynnwys Parciau Cenedlaethol y DU, Siemens, Prifysgol Salford, Landscapes for Life: Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Nod y prosiect oedd dod â phobl at ei gilydd, i'w hailgysylltu â natur ac â'i gilydd, wrth archwilio ein perthynas â chefn gwlad, ein cyfrifoldeb i'w ddiogelu, a'n hawl i gael mynediad iddo.

BBC iPlayer image for Green Space Darks Skies episode of Countryfile

Gwyliwyd Countryfile y BBC gan filiynau ar y noson ac mae modd ei weld o hyd ar BBC iPlayer yn cynnwys diweddglo gwefreiddiol yn cynnwys pedwar copa uchaf y DU: Scafell Pike, Ben Nevis, Yr Wyddfa a Slieve Donard. (Darlledwyd 30 Hydref 2022.)

Roedd yn cynnwys rhai o'r bobl y tu ôl i'r prosiect, gan gynnwys pobl greadigol o gelfyddydau, perfformiad a pheirianneg awyr agored, yn ogystal ag aelodau o'r cyhoedd sydd wedi cyfrannu at daith Green Space Dark Skies.

A sailboat on the water at dusk in Porth Amlwch, Anglesey

Ar gyfer BBC Cymru, aeth cyflwynydd Radio 1, Sian Eleri i ymweld â Mynydd Parys ym Môn, gogledd-orllewin Cymru, i ddigwyddiad Green Space Dark Skies – a oedd yn dathlu'r dirwedd ac yn creu gwaith celf eithriadol arni wrth iddi nosi. Ochr yn ochr â'i phrofiad unigryw ar Fynydd Parys, mae Sian yn archwilio'r digwyddiadau blaenorol a gynhaliwyd ym mharc gwledig Craig-y-Nos a Three Cliffs Bay, Gŵyr, gan ddangos y ffilmiau byrion a wnaed o'r digwyddiadau hynny. (Darlledwyd 2 Hydref 2022.)

Cover image for BBC NI show about Green Space Dark Skies

Draw yng Ngogledd Iwerddon, cofnododd y BBC y goleuadau a'r cerddorion a oedd wedi dod i Sarn y Cawr, ar ôl iddynt ddiddanu torfeydd yng Nghylch y Cawr yn AHNE Dyffryn Lagan ac yn Llynnoedd Gortin Glen yn AHNE Sperrins. Fel rhan o'r digwyddiad Green Space Dark Skies hwn ymunodd teulu o gerddorion â'r goleuwyr ar gyfer eu perfformiad awyr agored cyntaf. (Darlledwyd 2 Awst 2022.)

BBC Landward show presenters with an ATV and a dog

Ymunodd tîm Landward BBC Scotland â Green Space Dark Skies yn Loch Insh ym Mharc Cenedlaethol Cairngorms ar gyfer diwrnod ar y dŵr. (Darlledwyd 13 Hydref 2022.)

 

Our Place in Space

BBC iPlayer image for Our Place in Space in Northern Ireland

Rhoddodd y BBC sylw i’r gwaith o greu a gosod llwybr Our Place in Space ar gyfer ei lansio yn Derry, gan gynnwys cyfweliadau unigryw gyda'r artist o Ogledd Iwerddon, Oliver Jeffers, a'r astroffisegydd Yr Athro Stephen Smartt. Mwynhewch y ffilm sy’n edrych y tu ôl i'r llenni ar gydweithrediad rhwng gwyddonwyr, artistiaid a pheirianwyr a oedd yn dangos maint ein cysawd yr haul i ymwelwyr ledled y DU.

 

SEE MONSTER

Podcast cover image for BBC Radio 5 Live Science podcast

Mae SEE MONSTER yn weithred ryfeddol o greadigrwydd ar y cyd – llwyfan ar y môr o Fôr y Gogledd wedi'i adfywio fel gosodwaith celf newydd mawr yn Weston-super-Mare - ac fe'i gwelwyd mewn pennod o bodlediad Live Science Radio 5 ar 30 Hydref 2022. Gwrandewch ar We See Monsters ar BBC Sounds.

Podcast cover image for BBC Introducing West show about SEE MONSTER

Darlledodd Introducing West y BBC yn fyw o SEE MONSTER yn Weston-super-Mare ar 22 Hydref 2022, gyda setiau gan Charlotte Clark, Immi Dash, Tessa King a Dutchie.

 

Dreamachine

BBC Radio 4 All in the Mind Dreamachine on BBC Sounds

Ymwelodd sioe All in the Mind BBC Radio 4 (10 Mai 2022) â Dreamachine, gosodiad sain a goleuadau ymgolli sy'n defnyddio pŵer golau gwyn yn fflachio i greu profiadau seicedelig. Yn y sioe cyfwelwyd â dau wyddonydd a oedd y tu ôl i'r prosiect - Anil Seth, Athro Niwrowyddoniaeth Wybyddol a Chyfrifiadurol, Prifysgol Sussex a Fiona MacPherson, Athro Athroniaeth, Prifysgol Glasgow.