1

PoliNations yn dathlu amrywiaeth

Digwyddiad diwylliannol newydd pwysig sy'n dathlu amrywiaeth a mudo drwy bobl s phlanhigion y du

Published:

Lawrlwythwch y datganiad i'r wasg "PoliNations yn dathlu amrywiaeth" (PDF)

Victoria Square, Birmingham, 2-18 Medi 2022

77% o'r planhigion sydd yng ngerddi Prydain yn dod yn wreiddiol o dramor yn ôl astudiaeth fawr gan Lywydd Cymdeithas Ecolegol Prydain, yr Athro Jane Memmott, a’i chydweithwyr.

Gan gymryd yr ystadegyn rhyfeddol hwn fel ysbrydoliaeth, mae Grŵp Trigger wedi creu'r digwyddiad a gosodiad diwylliannol mawr PoliNations, sydd wedi'i gomisiynu fel rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, fel ffordd o fyfyrio ar hanesion cymhleth Prydain ynghylch mudo ac amrywiaeth gan hefyd ddathlu ein gwahaniaethau, ein gwreiddiau, a'n dyfodol, a phwysleisio pwysigrwydd mynediad i fannau gwyrdd a phlaned iach i bawb.

Ar ffurf gardd goedwig epig sy'n byrlymu â phlanhigion byw ac wedi'i chysgodi gan 'uwch-goed' pensaernïol 40 troedfedd o uchder a fydd yn meddiannu Victoria Square Birmingham (1300m2), bydd PoliNations yn datgelu straeon tarddiad llawer o’r planhigion mwyaf cyffredin mewn gerddi a chefn gwlad traddodiadol Prydain, gan gynnwys y ‘Rhosyn Seisnig’ a elwir hefyd yn Rhosyn Te Hybrid (hybrid o Tsieina), helyg wylofus (Tsieina a'r Dwyrain Canol), lafant (yr Eidal), coed afalau (Kazakhstan) a thiwlipau (Persia). Gyda'i gilydd maen nhw’n rhoi darlun o deithiau, mudo, gwasgariad y planhigion yr ydym bellach yn eu hystyried yn rhan o hunaniaeth ecolegol ein gwlad ni.

Bydd PoliNations yn werddon fywiog yng nghanol dinas Birmingham wedi’i llenwi â miloedd o blanhigion sydd wedi'u cyd-dyfu a'u cyd-blannu gydag ysgolion lleol a grwpiau cymunedol. Bydd yn dod yn fyw bob dydd drwy deithiau coedwig, baddonau sain, sioeau golau, sgyrsiau a pherfformiadau tra bydd yr ‘uwch-goed’ tal yn cipio dŵr glaw ac yn creu trydan drwy bŵer gwynt i ddarparu digwyddiad carbon isel.

Bob nos, o dan ganopi 40 troedfedd o uchder yr 'uwch-goed' (wedi'u creu gan Format Engineers), bydd ymwelwyr yn profi sioe olau anhygoel a gynlluniwyd gan Matt Daw - y dylunydd golau y tu ôl i theatr ryngwladol a digwyddiadau cyngerdd gan gynnwys opera, ffilm, arddangosfeydd a digwyddiadau mawr gydag artistiaid fel The XX, Sigur Rós, Björk a chynhyrchiad The Royal Shakespeare Company o Troilus a Cressida.

Drwy gydol PoliNations, gwahoddir pawb i ymweld â'r 'Glam Dome' - sy'n gartref i stiwdio gwisgoedd gweithredol lle mae dylunwyr arbenigol Joey A Frenette, a elwir hefyd yn Bourgeoisie (RuPaul's Drag Race, The Hatchling) a Clary Salandy o Mahogany Carnival wrth law i helpu'r cyhoedd i wneud eu creadigaethau eu hunain. Yn y cyfamser, bydd y ‘Gromen Greu’ yn lle i ddysgu am amrywiaeth y planhigion ac archwilio rhai o'r ystyron, yr hanesion a'r arwyddocâd sydd wedi'u cysylltu â nhw drwy sgyrsiau, gweithdai a theithiau.