1

Green Space Dark Skies yn Broads National Park

Published:

Lawrlwythwch y datganiad i'r wasg llawn 'Green Space Dark Skies in Broads National Park' (PDF)

Bydd y cwmni celfyddydau awyr agored blaenllaw Walk the Plank yn gweithio gyda phobl leol, sefydliadau a grwpiau cymunedol i ddod â'r gwaith yn fyw. Bydd y digwyddiad hygyrch yn cael ei gynnal yn y Broads gyda’r nos am un dydd gyda cyfranogwyr, a fydd yn cael eu galw'n Lwmenyddion. Gyda choreograffi, sain a goleuadau clyfar, bydd y digwyddiad yn cael ei gipio ar ffilm i bawb ei weld wedyn.

Eleni mae 20,000 o bobl, o'r Cairngorms i'r Chilterns, Gŵyr i Rosydd Gogledd Swydd Efrog a Dartmoor i Arfordir Causeway Gogledd Iwerddon, yn cael eu recriwtio fel Lwmenyddion ar gyfer Green Space Dark Skies. Fe fyddant yn rhan o 20 o weithiau celf awyr agored ar raddfa fawr yn nhirweddau mwyaf eithriadol y DU yn rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, o fis Ebrill i fis Medi 2022.

Er mwyn diogelu'r lleoedd anhygoel hyn, dim ond i'r bobl sydd wedi cofrestru i gymryd rhan y bydd yr union leoliadau'n cael eu datgelu. Ni fydd gwylwyr, ond gall unrhyw un gymryd rhan am ddim cyn belled â'u bod yn cofrestru ymlaen llaw a gall pawb wylio ffilmiau pob digwyddiad ar-lein.