1
Watch

Beth mae creadigrwydd yn ei olygu i chi?

Rhan 1 - Birmingham

Location

Birmingham, England

Publication date

Wrth i UNBOXED deithio ar draws y DU, rydym wedi bod yn siarad â phobl leol i ddarganfod beth mae creadigrwydd yn ei olygu iddyn nhw.

Am ran gyntaf y gyfres hon, rydyn ni'n siarad â phobl Birmingham.

Mae creadigrwydd i Birmingham yn golygu:

"Sut rydych chi'n agor eich meddwl i bosibiliadau"
"Ffordd neis o ddangos pwy wyt ti"
"Ffordd o fynegi eich hun"
"Mae jyst yn rhan o fywyd. Mae'n anhygoel."