1
Read

Cyfleoedd Dysgu UNBOXED

Ewch amdani gyda Chyfleoedd Dysgu UNBOXED yn ystod tymor yr hydref eleni

Date and time

20 Medi - 1 Tachwedd

Mae UNBOXED wedi dechrau’r flwyddyn academaidd newydd gyda rhaglen orlawn ar gyfer ysgolion a cholegau sy’n dod â STEM a’r celfyddydau (STEAM) ynghyd.

SEE MONSTER

Sioe deithiol UNBOXED: dydd Mawrth 20 Medi - dydd Llun 24 Medi

Yr wythnos hon, mae’r tîm Dysgu a Chyfranogi yn mynd â’r sioe deithiol UNBOXED i’r Tropicana yn Weston-Super-Mare. Yn ystod y dydd, bydd myfyrwyr peirianneg o Goleg Weston a De Swydd Gaerloyw a Choleg Stroud yn clywed am y sgiliau artistig a pheirianneg sydd eu hangen i drawsnewid y rig nwy yn osodiad celf, yn ardd ac yn rhaeadr hardd sy’n cynhyrchu ynni. Dros y penwythnos, bydd y sioe deithiol yn cynnal gweithgareddau gyda theuluoedd.

Our Place in Space

Gweithdai Wythnos Godio Genedlaethol: dydd Mercher 21 Medi - dydd Iau 22 Medi

Mae Our Place in Space yn cynnig gweithdai codio yn seiliedig ar thema’r gofod ar gyfer plant ar lefel gynradd ac ôl-gynradd. Mae arweinwyr arbenigol STEAM yn cyflwyno gweithdai digidol byw i’r dosbarth cyfan fynd i’r afael â nhw.

Gweithdai Wythnos Godio Genedlaethol

SEE MONSTER

SEE MONSTER ar agor i ysgolion: dydd Llun 26 Medi

Mae ysgolion o Weston yn cael dringo ar fwrdd SEE MONSTER eu hunain. Bydd cannoedd o bobl ifanc o ysgolion yn Weston yn ymweld fel rhan o raglen ddysgu ar y platfform ac oddi arno.

GALWAD

Wythnos ysgolion: dydd Llun 3 Hydref - dydd Gwener 7 Hydref

Mae GALWAD yn cynnal ei wythnos ysgolion, lle mae’n holi: “Os na fedrwn ni ddychmygu dyfodol gwell, sut medrwn ni lunio un?” Mae'n cynnig cyfres o wersi a gweithgareddau byw, wedi'u creu a'u cyd-lunio ag Eco-sgolion Cymru. Mae’r gwersi’n cynnwys cyfweliadau rhyngweithiol a sesiynau holi ac ateb gyda gwesteion arbennig, gweithgareddau difyr i ddisgyblion a chipolwg i’r dyfodol drwy gynnwys stori ddigidol GALWAD. Mae’r rhaglen yn annog ac yn ysbrydoli disgyblion i archwilio a chwestiynu beth fydd y dyfodol yn ei olygu i’w hysgolion, eu cymunedau a’u bywydau.

Bydd y gwersi byw yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg a Saesneg, ac yn rhedeg bob dydd rhwng 9.30am a 10.15am, ac yn addas ar gyfer disgyblion 7 - 11 oed.

Ysgolion GALWAD

Our Place in Space

Wythnos Gofod y Byd: dydd Mawrth 4 Hydref - dydd Llun 10 Hydref

Gall ysgolion cynradd ac ôl-gynradd gymryd rhan mewn gweithdai ar-lein fel rhan o Wythnos Gofod y Byd, sy’n cynnwys ymgymryd â heriau a osodwyd gan y rhai sy’n ymwneud â theithio i’r gofod. Bydd tîm creadigol Our Place in Space yn tywys myfyrwyr drwy heriau a osodir gan bobl, gan gynnwys y gofodwr Chris Hadfield a'r peiriannydd McLaren, Ella Podmore.

SEE MONSTER

Wythnos Platfform ar gyfer Dysgu: dydd Llun 3 Hydref - dydd Gwener 7 Hydref

Mae SEE MONSTER yn cynnal wythnos Platfform ar gyfer Dysgu. Bydd sgyrsiau gyrfa wedi eu ffrydio'n fyw gan y bobl a greodd SEE MONSTER, gan gynnwys un gan y gwyddonydd hinsawdd pegynol Dr Amelie Kirchgaessnerfrom. Mae'r rhain ar gael i ysgolion uwchradd ledled y DU. Ceir hefyd amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer ysgolion lleol, gan gynnwys gweithdai a ddarperir mewn partneriaeth â'r Amgueddfa Hanes Natur. 

SEE MONSTER: Platfform ar gyfer Dysgu

SEE MONSTER

Gwasanaeth Pawb ar Fwrdd SEE MONSTER ar gyfer ysgolion ledled y DU: dydd Iau 13 Hydref

Mae UNBOXED yn cynnal gwasanaeth fideo - Pawb ar Fwrdd SEE MONSTER - ar gyfer ysgolion cynradd ledled y DU. Gwahoddir plant, 7 - 11 oed, i gymryd rhan mewn gwasanaeth fideo lle gallant ddringo ar fwrdd yr anghenfil yn rhithwir a gweld y bobl a'i creodd. Bydd pob ysgol sy'n cofrestru yn cael pecyn dysgu, gan gynnwys pecyn Adeiladu SEE MONSTER, a dolen i daith rithwir 360 gradd gyda chwis a phwyntiau dysgu. Bydd y 100 ysgol gyntaf i gofrestru yn cael bocs o lyfrau ar y thema cynaliadwyedd ar gyfer eu llyfrgell.

Pawb ar Fwrdd SEE MONSTER

Amdanom Ni

Amdanom Ni Nawr: dydd Sadwrn 19 Hydref - dydd Sadwrn 1 Tachwedd

Mae Stemettes yn dychwelyd i'r lleoedd yr ymwelodd â nhw yn ystod y daith Amdanom Ni ac yn gwahodd teuluoedd i ddiwrnodau wyneb yn wyneb modelu 3D, darlunio, HTML, a hwyl gyda mathemateg. Dewch i gwrdd â nhw yn Paisley, Hull, Luton, Bangor a Derry-Londonderry.

Amdanom Ni Nawr

Dreamachine

Cwestiynau Mawr Bywyd: parhaus

Mae Dreamachine yn parhau i gynnig cyfle i blant ysgol gynradd ystyried sut mae ein hymennydd a’n synhwyrau yn gweithio gyda’i gilydd i’n helpu i ddeall y byd. Mae'r cwestiynau gwych hyn wedi'u defnyddio'n helaeth mewn ysgolion erbyn hyn, ac mae athrawon yn dechrau rhoi adborth ar eu profiad o'u defnyddio. “Mae fy nosbarth wedi mwynhau cymryd rhan yn y rhaglen Cwestiynau Mawr Bywyd yn fawr. Daeth yn rhan o’n trefn wythnosol ac rydym yn drist iawn ei fod wedi dod i ben.”  Mr Dowell, Athro Blwyddyn 4, Ysgol Gynradd Chesterton.

Cwestiynau Mawr Bywyd

PoliNations

Adnoddau dysgu ac ap: parhaus

Mae PoliNations yn parhau i gynnwys disgyblion mewn cyfleoedd dysgu am amrywiaeth drwy fioamrywiaeth.

Adnoddau dysgu ac ap PoliNations

Our Place in Space

Adnoddau dysgu ac ap: parhaus

Mae Our Place in Space yn ei gwneud hi'n bosibl i blant ddysgu am gysawd yr haul drwy ei ap, ei heriau a'i gynlluniau gwersi.

Adnoddau gwersi ac ap Our Place in Space