1
Watch

UNBOXED yn gwirfoddoli

Birmingham and Black Country Wildlife Trust

Publication date

Ym mis Rhagfyr 2021, cymerodd staff UNBOXED ran mewn profiad gwirfoddoli dros ddeuddydd gyda ‘Birmingham and Black Country Wildlife Trust’. Aethom ar hyd Camlas Birmingham ar y 'Poly Roger', sef cwch wedi ei wneud o 99% o blastig wedi ei ailgylchu er mwyn helpu gydag ymdrechion yr Ymddiriedolaeth i gasglu sbwriel ar y gamlas.

Rydym yn gobeithio cymryd rhan mewn rhagor o fentrau yn y dyfodol, gan ddod â chynaliadwyedd yn fyw o fewn diwylliant ein cwmni.