1

Tour de Moon - Confoi’r Lleuad yn Newcastle

Nelson Street

Date and time

28 Mai

Publication date
A rendered image of multi-coloured vehicles driving along a road with trees and grass in the foreground and houses in the background

Nod y confoi trawiadol o gerbydau a cherbydau sioe, yw synnu, tanio ac ysgogi ymwybyddiaeth o Tour de Moon a’r holl hud a diddordeb yn ei gylch.

Gan stopio yn Nelson Street, gallwch fwynhau popeth o stiwdio recordio symudol i sinema dros dro yn yr awyr agored, a chael profiad o hud yr ŵyl.