1

Tour de Moon - Blackburn

Confoi’r Lleuad - Cathedral Square

Date and time

19 Mai

Publication date
A night-time convoy of vehicles in front of houses and buildings

Nod y confoi trawiadol o gerbydau a cherbydau sioe, yw synnu, tanio ac ysgogi ymwybyddiaeth o Tour de Moon a’r holl hud a diddordeb yn ei gylch.

Gan stopio yn Cathedral Square yn Blackburn, gallwch fwynhau popeth o stiwdio recordio symudol i sinema dros dro yn yr awyr agored, a chael profiad o hud yr ŵyl.