1

Tour de Moon yng Ngŵyl Ffilm Fer Llundain

Tour de Moon yn cyrraedd gŵyl ffilm fer llundain yn BFI Southbank ar gyfer noson arbennig o ddangosiadau a dathliadau

Published:

Lawrlwythwch y datganiad i'r wasg "Tour de Moon yng Ngŵyl Ffilm Fer Llundain" (PDF)

Mae Tour de Moon yn cyflwyno Moon Cinema, rhaglen o ffilmiau byrion sy'n rhoi llwyfan i leisiau newydd arloesol ym maes gwneuthurwyr ffilmiau fel rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU. Ceir cysyniadau newydd arloesol, estheteg radical a themâu pwysig gwrthddiwylliant ieuenctid a bywyd nos.

TOCYNNAU AR GAEL YMA

Bydd Tour de Moon a PXSSY PALACE yn meddiannu Gŵyl Ffilm Fer Llundain (LSFF) yn BFI Southbank ar 27 Ionawr 2023 gyda rhaglen o 11 ffilm fer a gomisiynwyd yn wreiddiol fel rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU ar gyfer Tour de Moon. Mae tocynnau bellach ar gael ar gyfer noson arbennig o ddangosiadau, sy’n diweddu gyda digwyddiad a gynhelir gan PXSSY PALACE.

Eleni, buddsoddodd Tour de Moon mewn cannoedd o bobl ifanc creadigol sy'n dod i'r amlwg i ddatblygu prosiectau creadigol beiddgar, llawn dychymyg newydd, yn bennaf gan bobl ifanc 18 i 25 oed, ar draws y DU a thu hwnt. Roedd hyn yn cynnwys yr 11 gwneuthurwr ffilmiau a gomisiynwyd y mae eu gwaith yn cael ei ddangos yn LSFF.

Ym mis Ionawr 2023, bydd LSFF yn dathlu 20 mlynedd o raglennu unigryw, radical mewn sinemâu ledled Llundain, gyda gŵyl arall yn llawn dangosiadau a digwyddiadau. Eleni, gyda chefnogaeth Cronfa Gynulleidfa'r BFI yn rhoi arian gan y Loteri Genedlaethol, mae’r ŵyl yn partneru â chydweithfeydd lluosog a chyd-raglenwyr gwerthfawr ochr yn ochr â phartneriaid cyfryngol arwyddocaol, gyda'r nod o ddyrchafu a hyrwyddo talent gwneud ffilmiau newydd yn y DU ac yn fyd-eang, a thyrchu yn yr archif i ddod o hyd i straeon heb eu hadrodd.

Yn Hyb Diwydiant LSFF yn Rich Mix ddydd Gwener 27 Ionawr, bydd y gwneuthurwyr ffilmiau Tour de Moon a gomisiynwyd yn cymryd rhan mewn sesiynau cyngor un-i-un gydag arbenigwyr y diwydiant ffilm a chynrychiolwyr dosbarthwyr a llwyfannau gan gynnwys MUBI, Netflix a BFI Network.

Mae PXSSY PALACE, a fu'n cydweithio'n flaenorol â gŵyl Tour de Moon yn eu digwyddiad haf yng nghlwb ieuenctid hynaf y DU - Clwb Ieuenctid Pedro - yn gyfrifol am gynnal y parti ar ôl y digwyddiad. Llwyfan celfyddydol yw PXSSY PALACE sydd wedi'i wreiddio mewn bywyd nos bwriadol, sy'n dathlu pobl dduon, frodorol a phobl o liw sy'n fenywod, cwiar, rhyngryw, traws neu anneuaidd. Maent yn darparu lle i ddawnsio, cysylltu ac ymgysylltu, gan annog cydsyniad, rhyddid rhywiol, pleser, mynegiant ac archwilio ein hunain go iawn.

Dywedodd sylfaenydd gŵyl Tour de Moon, Dr Nelly Ben Hayoun-Stépanian: "Rydym wrth ein boddau ein bod yn cydweithio â Gŵyl Ffilm Fer Llundain sydd bellach yn dathlu 20 mlynedd o hyrwyddo gwneuthurwyr ffilmiau byrion a'u creadigrwydd di-ben-draw. Rydym hefyd yn teimlo’n gyffrous i fod yn cydweithio â'n cydbechaduriaid, y llwyfan celfyddydol PXSSY PALACE i gynnig cyfle i gynulleidfaoedd gymryd rhan yn un o'r partïon wedi’r digwyddiad mwyaf cosmig sydd gan y ddaear i'w gynnig! Yn Tour de Moon rydym yn gobeithio y bydd y digwyddiad hwn sy'n cael ei gynnal yn hyb yr Ŵyl yn y BFI Southbank enwog yn dod â chyfleoedd gwirioneddol i wneuthurwyr ffilmiau ifanc ac ehangu plwraliaeth lleisiau creadigol ifanc sy'n arddangos eu doniau a'u dychymyg radical. Mae Tour de Moon yn teithio gyda'r nos, gan chwilio am ddechreuadau newydd i rymuso eraill i greu, cychwyn ac arloesi gyda meddwl ac arferion plwraliaethol newydd fel nad yw hanes yn ailadrodd ei hun ar y Ddaear a thu hwnt."