1

StoryTrails yn Lincoln

Gwahodd trigolion i weld Lincoln yn wahanol wrth i gyfres o ddigwyddiadau adrodd straeon arloesol, rhad ac am ddim, ledled y DU, gyrraedd y ddinas

Published:

Lawrlwythwch y datganiad i'r wasg "StoryTrails in Lincoln" (PDF)

Dros yr haf, bydd StoryTrails, profiad adrodd straeon ymgolli mwyaf y DU, yn gwahodd trigolion Lincoln ac ymwelwyr i ddysgu mwy am straeon lleol nad ydynt wedi’u hadrodd am y ddinas trwy dechnolegau aml-gyfrwng arloesol. Mae’r straeon yn cynnwys stori coblyn enwog Lincoln, symbol y ddinas a drowyd yn garreg gan angel, yn ôl y chwedl.

Bydd StoryTrails, rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, yn dod i Lincoln gyda dau ddiwrnod o ddigwyddiadau byw am ddim yn digwydd ar 30 a 31 Gorffennaf yn rhan o daith o 15 o leoliadau o amgylch y DU dros yr haf. Llyfrgell Ganolog Lincoln a strydoedd Lincoln yw canolbwynt y digwyddiadau, sy’n cynnwys profiadau digidol sy’n caniatáu i bobl brofi’r ddinas mewn modd cwbl newydd trwy hud realiti estynedig (AR), realiti estynedig (VR) a sinema ymgolli.

Mae llwybr realiti estynedig, a grëwyd gan Adam Dixon yn benodol ar gyfer Lincoln, i’w ddefnyddio trwy ddyfeisiau symudol, yn gwahodd ymwelwyr i gwrdd â choblyn enwog Lincoln, symbol y ddinas a drowyd yn garreg gan angel, yn ôl y chwedl. Mae rhai wrth eu bodd ag ef, ond mae eraill yn ei alw’n grotésg, ac mae angen help arno i ddod o hyd i’r ffordd yn ôl i Gadeirlan Lincoln lle mae ei hen giang o ffrindiau, y gargoiliau, yn gallu cynnig rhai cliwiau am bwy ydyw. Mae’r daith yn arwain ymwelwyr a’n coblyn ni at y saer maen Rachel Wragg, ac mae ei stori hi yn ei ryfeddu. Mae’n darganfod nad gan angel y cafodd ei greu, o bosibl, ond gan saer maen.

Mae’r llwybr AR yn defnyddio ffilm cine a fideos cartref gan y BBC a Sefydliad Ffilm Prydain, ynghyd â deunydd o archifau lleol i gyflwyno ffenest i’r gorffennol. Caiff ymwelwyr fenthyg dyfeisiau gan y llyfrgell a dilyn teithiau tywys realiti estynedig ynghyd â lawrlwytho ap StoryTrails ar ffôn clyfar i ddilyn llwybr y stori ar eu pen eu hunain o’r tu allan i’r llyfrgell. Gellir hefyd profi’r llwybr drwy’r ap symudol y tu allan i’r digwyddiad byw a bydd yr ap ar gael i’w lawrlwytho tan ddiwedd y flwyddyn. 

Bydd profiad sinema ymgolli hefyd, fydd yn unigryw i’r ddinas i’w weld ar sgrin sinema seicloramig sydd wedi’i gosod y tu mewn i’r llyfrgell. Mae mapiau ymgolli rhithwir o’r ddinas wedi’u creu gan ddefnyddio sganiau 3D o adeiladau, pobl, gwrthrychau ac ardaloedd lleol, yn adrodd straeon am bobl a lleoedd. Bydd y ffilm 15 munud hon yn chwarae dro ar ôl tro trwy gydol y dydd. Gellir hefyd gweld fersiwn estynedig o’r map ar iPads y tu mewn i’r llyfrgell.

Yn Lincoln, datblygwyd y map gan y Mapiwr Storïau gofodol lleol Emma Osman gan ddefnyddio straeon bobl leol ac mae’n cynnwys lleoedd eiconig a hoff leoliadau lleol fel Cadeirlan Lincoln a siop celf a chrefft Bluebird.

Roedd Emma Osman ac Adam Dixon ymysg y 50 o bobl greadigol sy’n dod i’r amlwg o amgylch y DU a ddewiswyd i gymryd rhan yn natblygiad StoryTrails a chael budd o hyfforddiant arbenigol a chyfleoedd mentora gan StoryFutures Academy, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Adrodd Straeon Ymgolli, y tîm y tu ôl i StoryTrails. Caiff StoryFutures Academy ei rhedeg gan Royal Holloway, Prifysgol Llundain a’r Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol (NFTS).