1

StoryTrails yn Bradford

Gwahodd trigolion i weld Bradford yn wahanol wrth i gyfres o ddigwyddiadau adrodd straeon arloesol, rhad ac am ddim, ledled y DU, gyrraedd y ddinas

Published:

Lawrlwythwch y datganiad i'r wasg "StoryTrails yn Bradford" (PDF)

Mae StoryTrails, profiad adrodd straeon ymgolli mwyaf y DU, yn gwahodd trigolion Bradford i ddod  wybod mwy am straeon nad ydynt wedi’u hadrodd am y ddinas trwy dechnoleg aml-gyfrwng arloesol. Stories sy’n cynnwys Faisel Hussain, Tad Bedydd Ffilm, a’i gyfraniad i Sinema De-Asiaidd, ar lwybr ar draws strydoedd y ddinas wedi’i leisio gan y cyflwynydd radio a theledu ar y BBC, Anita Rani.

Bydd StoryTrails, rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, yn dod i Bradford gyda dau ddiwrnod o ddigwyddiadau byw am ddim yn digwydd ar 22 a 23 Gorffennaf, yn rhan o daith o 15 o leoliadau o amgylch y DU dros y misoedd nesaf. Llyfrgell Bradford a strydoedd y ddinas fydd canolbwynt y digwyddiadau sy’n cynnwys profiadau digidol fydd yn caniatáu i bobl brofi’r ddinas mewn modd cwbl newydd trwy hud realiti estynedig (AR), realiti rhithwir (VR) a sinema ymgolli.

Mae llwybr realiti estynedig trwy Bradford a ddatblygwyd gan Hafsah Naib, sy’n gwneud llwybrau realiti rhithwir symudol, sy’n defnyddio dyfeisiau symudol, yn gwahodd ymwelwyr i helpu’r dyn a elwir yn ‘Tad Bedydd Bradford’, Mohammed Faisel Hussain, i orffen ei brosiect angerdd, ffilm a fu’n cael ei chreu dros gyfnod o 10 mlynedd. Daeth Mohammed i Bradford yn y 50au, gan ddod ag ychydig o Bollywood gydag ef. Helpodd bobl eraill fel ef i integreiddio’n lleol drwy eu cynnwys yn ei waith ffilmio. Mae’r llwybr yn cynnwys golygfeydd teuluol a saethwyd yn ardal Bradford gan Mohammed wedi’i gyfuno â stori Bradford fel dinas ffilm UNESCO. Dechreuodd yr olaf o’r rhain yn 1902 pan wnaeth yr arloeswyr ffilm Mitchell a Kenyon ffilmio torfeydd yn rhyfeddu atynt wrth iddynt deithio drwy’r ddinas â chamera wedi’i glymu i dram. Roedd gan Bradford 42 o sinemâu ar ei hanterth ac mae eu poblogrwydd gan bobl sy’n hoff o fynd i’r sinema ar brynhawn dydd Sul ac i weld ffilmiau Asiaidd wedi para.

Mae’r llwybr AR yn defnyddio ffilm cine a fideos cartref gan y BBC a Sefydliad Ffilm Prydain, ynghyd â deunydd o archifau lleol i gyflwyno ffenest i’r gorffennol. Caiff ymwelwyr fenthyg dyfeisiau gan y llyfrgell a dilyn teithiau tywys realiti estynedig ynghyd â lawrlwytho ap StoryTrails ar ffôn clyfar i ddilyn llwybr y stori ar eu pen eu hunain o’r tu allan i’r llyfrgell. Gellir hefyd profi’r llwybr drwy’r ap symudol y tu allan i’r digwyddiad byw a bydd yr ap ar gael i’w lawrlwytho tan ddiwedd y flwyddyn. 

Bydd profiad sinema ymgolli hefyd, fydd yn unigryw i’r ddinas i’w weld ar sgrin sinema seicloramig sydd wedi’i gosod y tu mewn i’r llyfrgell. Mae mapiau ymgolli rhithwir o’r ddinas wedi’u creu gan ddefnyddio sganiau 3D o adeiladau, pobl, gwrthrychau ac ardaloedd lleol, yn adrodd straeon am bobl a lleoedd. Bydd y ffilm 15 munud hon yn chwarae dro ar ôl tro trwy gydol y dydd. Gellir hefyd gweld fersiwn estynedig o’r map ar iPads y tu mewn i’r llyfrgell.

Yn Bradford, datblygwyd y map gan y Mapiwr Storïau gofodol lleol Karol Wyszynski gan ddefnyddio straeon bobl leol ac mae’n cynnwys lleoedd eiconig a hoff leoliadau lleol fel Parc y Ddinas, Centenary Square a Neuadd St George.

Roedd Karol Wyszynski a Hafsah Naib ymysg y 50 o bobl greadigol sy’n dod i’r amlwg o amgylch y DU a ddewiswyd i gymryd rhan yn natblygiad StoryTrails a chael budd o hyfforddiant arbenigol a chyfleoedd mentora gan StoryFutures Academy, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Adrodd Straeon Ymgolli, y tîm y tu ôl i StoryTrails. Caiff StoryFutures Academy ei rhedeg gan Royal Holloway, Prifysgol Llundain a’r Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol (NFTS).