1

See Monster - Weston-super-Mare

The Tropicana

Date and time

28 Awst - 20 Tachwedd

Publication date
Image showing SEE MONSTER lit up by a red light against a dark blue sky in the evening in Weston-super-Mare

Mae SEE MONSTER yn weithred ryfeddol o greadigrwydd ar y cyd – platfform alltraeth a ddigomisiynwyd o Fôr y Gogledd wedi’i ail-greu yn osodiad celf mawr newydd yn Weston-super-Mare.

Gan harneisio ynni adnewyddadwy o dywydd gwych Prydain, bydd y SEE MONSTER yn cynnwys arbrofion, perfformiadau, gerddi a rhaeadrau – a’r cyfan yn arddangos arloesi lleol ac yn dangos sut y gall creadigrwydd herio a newid y drefn arferol.

Mae tair ffordd o brofi’r anghenfil a’r cyfan yn gwbl am ddim. Arsylwch o bell wrth i chi gerdded ar hyd glan y môr yn Weston-super-Mare, dewch i mewn i’r Tropicana a gweld yr anghenfil o lwyfan gwylio, neu o ddydd Sadwrn 24 Medi, profwch y cyfan drwy ddringo ar fwrdd y SEE MONSTER.

Ar fwrdd y SEE MONSTER mae pedair lefel hygyrch i’w harchwilio.

- Ar y lefel waelod profwch ru'r anghenfil o’r rhaeadr 10 metr;

- Ar lefel 1, dec y seler, byddwch yn cael profiad ymdrochi o’r tywydd;

- Ar lefel 2, Labordy’r Ardd, byddwch yn dysgu mwy am ynni adnewyddadwy trwy WindNest, coed solar a cherfluniau cinetig ymysg yr ardd lan môr.

- Ar lefel 3 ar frig yr anghenfil, mae’r helidec yn cynnwys yr amffitheatr yn ogystal â golygfeydd newydd a heb eu hail ar draws Weston-super-Mare, allan i’r môr ac ar ddiwrnod clir, i arfordir Cymru.

Ar y ffordd i lawr, peidiwch â cholli cyfle i gael tro ar y sleid aml-lefel sy’n cynnig ffordd arall o fynd i lawr trwy’r anghenfil.

Cadwch lygad am ddigwyddiadau arbennig a gwrandewch ar BBC Radio Bristol a fydd yn darlledu’n fyw o’r SEE MONSTER o ddiwedd mis Medi hyd fis Tachwedd.