1
Watch

Ymweliad Rob Smith â Green Space Dark Skies

Aelod Bwrdd UNBOXED Rob Smith MBE yn mynd gyda’i deulu am yr ail waith ar ei daith i brofi bob un o’r deg o gomisiynau UNBOXED.

Publication date

Rhan 2: Green Space Dark Skies yn y Peak District

Ail Stop – Y Peak District

Yn y bennod hon mae Rob a’i deulu yn dod yn Oleuwyr Green Space Dark Skies, gan ymuno â channoedd o bobl eraill i greu gwaith celf unigryw ar dirwedd y Peak District. 

Mae’r prosiect wedi’i greu er mwyn i bawb allu mwynhau’r awyr agored. Os cawsoch chi eich ysbrydoli gan brofiad Rob mae cyfle o hyd i gofrestru i fod yn Oleuwr. Ceir rhagor o wybodaeth yma https://greenspacedarkskies.uk/cy/digwyddiadau/

Cadwch lygad am fwy o flogs yn dod yn fuan.