1

Canfyddiad a Rhithganfyddiad 4: Chwarae gyda Phersbectif

Sut gallaf i ddefnyddio persbectif i dwyllo fy ymennydd?

Project page

Dreamachine

Ages

7-8 8-9 9-10 10-11

Topic

Hunaniaeth ac amrywiaeth

Duration

60 minutes

Mae natur persbectif yn golygu bod ein profiad o bethau yn wahanol weithiau i’r ffordd maen nhw mewn gwirionedd. Trwy weithgareddau, rhithganfyddiadau, ffotograffiaeth a thrafodaethau am sut y gellir ‘gorfodi’ a llunio persbectif, mae’r cynllun gwers hwn yn gwahodd disgyblion 7-11 oed i archwilio sut mae ein hymennydd yn defnyddio’r amgylchedd o’n cwmpas i wneud synnwyr o’r hyn yr ydym yn ei weld.

Mae’r cynllun gwers 10 tudalen hwn, a ddatblygwyd i Dreamachine gan A New Direction gyda Chymdeithas Wyddoniaeth Prydain, yn un o dri adnodd ‘Canfyddiad a Rhithganfyddiad’ ar gyfer disgyblion 7-11 oed. Mae’n cynnwys awgrymiadau ar gyfer cwestiynau a thrafodaethau yn ogystal â dolenni ac adnoddau ar gyfer dysgu pellach.

Cynllun gwers

Cysylltiadau cwricwlwm

Lloegr:
Science: Working Scientifically
Cyfnod Allweddol: KS2

Gogledd Iwerddon:
The World Around Us: Interdependence
Cyfnodau Allweddol: KS1, KS2

Yr Alban:
Sciences: Experiences, Outcomes
Lefelau: First Level, Second Level

Cymru:
Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Egwyddorion Cynnydd, Yr Hyn sy’n Bwysig
Camau Cynnydd: Cam 2, Cam 3