1
Go

Our Place In Space Lerpwl

Date and time

14 Hydref - 6 Tachwedd

Publication date

Mae Our Place in Space yn teithio i Lerpwl ac yn ymlwybro i lawr glan yr afon Merswy. O 14 Hydref hyd 6 Tachwedd 2022, gallwch archwilio cysawd yr haul ar hyd y llwybr cerfluniau ymgolli hwn gan ddefnyddio’r ap Realiti Estynedig. Gan ddechrau ar Church Street yng nghanol Lerpwl, bydd y llwybr 8.1 km o gysawd yr haul yn dilyn troeon afon chwedlonol Merswy, gan orffen y daith ryngblanedol yn Otterspool lle bydd Plwto yn aros.

Bydd ein rhaglen ddigwyddiadau ac ymgysylltu creadigol anhygoel yn dod gyda ni am rywfaint o hwyl rhyngblanedol!

our place in space liverpool