1

Newyddion PoliNations

Published:

Lawrlwythwch y datganiad i'r wasg llawn 'Newyddion PoliNations' (PDF)

77% o'r planhigion sydd yng ngerddi Prydain yn dod yn wreiddiol o dramor yn ôl astudiaeth fawr gan Lywydd Cymdeithas Ecolegol Prydain, yr Athro Jane Memmott, a’i chydweithwyr.

Gan gymryd yr ystadegyn rhyfeddol hwn fel ysbrydoliaeth, mae Grŵp Trigger wedi creu'r digwyddiad a gosodiad diwylliannol mawr PoliNations, sydd wedi'i gomisiynu fel rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, fel ffordd o fyfyrio ar hanesion cymhleth Prydain ynghylch mudo ac amrywiaeth gan hefyd ddathlu ein gwahaniaethau, ein gwreiddiau, a'n dyfodol, a phwysleisio pwysigrwydd mynediad i fannau gwyrdd a phlaned iach i bawb.