1

Gemau’r Lleuad

Gweithgareddau Gemau Teganau Gwynt

Date and time

27 - 30 Mai

Publication date

Ffansïo her? Neu a oes gennych awydd i ymchwilio i sut beth fyddai bywyd ar y Lleuad?

Rydych wedi cyrraedd y lle cywir.

Yn Gemau’r Lleuad, gallwch chwarae, neidio, adeiladu, a dod yn gystadleuol yn y maes chwarae seicedelig hwn gyda theganau gwynt, gan ddefnyddio a datblygu eich sgiliau anhygoel.

Caiff y gemau eu cynnal gan dîm Tour de Moon a’u harwain gan yr hyfforddwraig a’r coetsiwr bocsio nodedig, Natasha Patterson o Pedro Youth Club, sef un o’r sefydliadau hynaf o’i fath yn y DU, gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau anhygoel gyda theganau gwynt.

Mae holl leoliadau Gemau'r Lleuad yn ddifyr, yn ddiogel ac yn gynhwysol, gan alluogi'r holl gyfranogwyr i greu eu harena Gemau Lleuad eu hunain. Mae pob sesiwn dan arweiniad yn para 15 munud, yna rydych yn rhydd i aros a chwarae cyhyd ag y mynnwch.

Rhaid i ymwelwyr fod yn 16+

Archebwch eich tocynnau Gemau’r Lleuad am ddim