1

Profiadau’r Lleuad

Ymweld â'r ŵyl theatr, ffilm a cherddoriaeth

Date and time

27 - 30 Mai

Publication date
A close up of a model mouth ,half the head is yellow with teeth, the other half of the head is pink and toothless

Mae Tour de Moon wedi glanio Newcastle ac mae'n cynnig profiad anhygoel i chi.

Gan gymryd drosodd warws segur yn 51 Lime Street, Newcastle ac yn cael ei chynnal dros bedwar diwrnod – cewch gyfle i ymgolli yn y byd rhyfedd hwn o gymeriadau a dod yn rhan o'r stori wrth iddi ddatblygu o'ch cwmpas.

Archwiliwch y gofodau theatrig swrrealaidd ac anarferol hyn neu eisteddwch a mwynhewch y SoundBath gan Loss><Gain – sef gosodiad o olau yn cynnwys cerddoriaeth gan rai cerddorion serol megis Yelfris Valdès, Oliver Coates, Jatinder Singh Durhailay & Suren Seneviratne; Roella Oloro, Rival Consoles, Gruff Rhys, Cosmo Sheldrake, Anna Meredith, Kae Tempest, Jarvis Cocker a mwy.

Gwyliwch ffilmiau byr sydd newydd eu comisiynu a chofiwch gael gafael ar eich nwyddau, finylau a chylchgronau Tour de Moon eich hun wrth adael!

Y rhan orau yw’r ffaith ei fod yn waith a grëwyd gan bobl ifanc greadigol, ar gyfer pobl ifanc greadigol, sy'n golygu y bydd hon yn noson na fyddwch yn ei hanghofio.

Ar ôl Profiadau’r Lleuad, gallwch chi wneud eich ffordd i'r ôl-barti yn Moon Music, a gynhelir yn World HQ, Newcastle.

Rhaid i ymwelwyr fod yn 18+ i fynd i mewn

Archebwch eich tocyn Profiadau’r Lleuad am ddim