1

Fi a Fy Lles: Beth Yw Lles i Mi?

Sut alla i deimlo'n well tu mewn?

Project page

Dreamachine

Ages

7-8 8-9 9-10 10-11

Topic

Llesiant a chadernid Hunaniaeth ac amrywiaeth

Format

Cynllun gwers

Duration

60 munud

Bydd disgyblion 7–11 oed yn archwilio sut maen nhw'n teimlo mewn gwirionedd yn y cynllun gwers hwn sy'n cael ei arwain gan weithgareddau – tra hefyd yn ystyried sut y gallant helpu eu ffrindiau i deimlo'n well. Ar ôl ystyried pethau sy'n gwneud iddynt deimlo'n hapus neu'n ddiolchgar, gwahoddir disgyblion i ysgrifennu llythyr at gyd-ddisgybl sy'n cael diwrnod gwael, gan eu cefnogi gyda geiriau caredig i wella eu lles. Daw'r wers i ben gyda myfyrio grŵp a thrafodaeth ar bwysigrwydd lles.

Mae Beth Yw Lles i Mi? yn rhan o Fi a Fy Lles, set o bum adnodd dysgu 60 munud ar gyfer disgyblion 5–11 oed sy'n archwilio themâu datblygiad personol allweddol. Wedi'i ddatblygu ar gyfer Dreamachine gan A New Direction, mae'r cynllun gwers PDF wyth tudalen hwn yn cynnwys digon o awgrymiadau ar gyfer trafodaethau, ynghyd â chysylltiadau ac adnoddau ar gyfer dysgu pellach.

 

Cysylltiadau â'r cwricwlwm

Lloegr:
Addysg Bersonol, Cymdeithasol ac Iechyd: Iechyd a Lles
Cyfnod Allweddol: CA2

Gogledd Iwerddon:
Datblygiad Personol a Chyd-ddealltwriaeth
Cyfnodau Allweddol: CA1, CA2

Yr Alban:
Iechyd a Lles
Astudiaethau Cymdeithasol
Lefelau: Lefel Gyntaf, Ail Lefel

Cymru:
Iechyd a Lles
Dyniaethau
Y Celfyddydau Mynegiannol
Camau Cynnydd: CC2, CC3