1

Green Space Dark Skies yn The Chilterns

Gwahoddir cannoedd o bobl leol i ddod at ei gilydd a chreu gwaith celf yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) y Chilterns fel rhan o ddathliad o greadigrwydd ledled y DU.

Published:

Lawrlwythwch y datganiad i'r wasg llawn 'Green Space Dark Skies in The Chilterns' (PDF)

Bydd y cwmni celfyddydau awyr agored blaenllaw Walk the Plank yn gweithio gyda phobl leol, sefydliadau a grwpiau cymunedol i ddod â'r gwaith yn fyw. Bydd y gwaith celf yn cael ei greu gyda’r nos gan gyfranogwyr, a fydd yn cael eu galw'n Lwmenyddion. Gyda choreograffi, sain a goleuadau clyfar, bydd y digwyddiad yn cael ei gipio ar ffilm i bawb ei weld wedyn.

Eleni mae 20,000 o bobl, o'r Cairngorms i'r Chilterns, Gŵyr i Rosydd Gogledd Swydd Efrog a Dartmoor i Arfordir Causeway Gogledd Iwerddon, yn cael eu recriwtio fel Lwmenyddion ar gyfer Green Space Dark Skies. Fe fyddant yn rhan o 20 o weithiau celf awyr agored ar raddfa fawr yn nhirweddau mwyaf eithriadol y DU yn rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, o fis Ebrill i fis Medi 2022.