1

Green Space Dark Skies yn Dorset

Angen cannoedd o bobl i ddod at ei gilydd i greu gwaith celf awyr agored anhygoel yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dorset yr haf hwn

Published:

Lawrlwythwch y datganiad i'r wasg llawn 'Green Space Dark Skies in Dorset' (PDF)

Mae'r cwmni celfyddydau awyr agored Walk the Plank a'r cynhyrchwyr Activate Performing Arts yn recrwitio mil o bobl lleol i gymryd rhan mewn digwyddiad yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dorset o'r enw Green Space Dark Skies. Bydd y cynhyrchiad yn gweld pobl o ddinasoedd, trefi ac ardaloedd gwledig yn y rhanbarth yn dod ynghyd gydag artistiaid a phobl greadigol i greu cysylltiadau cyfunol pwerus â'r dirwedd.

Mae'r cwmni celfyddydau awyr agored Walk the Plank a'r cynhyrchwyr Activate Performing Arts yn recrwitio mil o bobl lleol i gymryd rhan mewn digwyddiad yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dorset o'r enw Green Space Dark Skies. Bydd y cynhyrchiad yn gweld pobl o ddinasoedd, trefi ac ardaloedd gwledig yn y rhanbarth yn dod ynghyd gydag artistiaid a phobl greadigol i greu cysylltiadau cyfunol pwerus â'r dirwedd.