1

Gosodiadau Ciwbiau Dandelion yn V&A Dundee

Bydd y Ciwbiau Golau Parhaus yn chwarae cerddoriaeth newydd wedi'i hysbrydoli gan themâu cynaliadwyedd a thwf am gyfnod cyfyngedig yn amgueddfa ddylunio anhygoel y glannau

Published:

Lawrlwythwch y datganiad i'r wasg "Ymweliadau Gosod Dandelion Cubes V&A Dundee" (PDF)

Heddiw [dydd Mercher, 29 Mehefin], bydd 'Ciwbiau o Olau Parhaus' wedi'u cynllunio'n arbennig yn dod at ei gilydd i greu gosodiad cerddoriaeth trawiadol sy'n cynnwys golau rhaglenadwy a sain cwadratig. Mae'r gosodiad yn rhan o Dandelion, rhaglen greadigol fawr sy'n dangos grym gweithredu ar y cyd drwy fenter uchelgeisiol 'tyfu eich hun' sydd â’r nod o gyrraedd cannoedd o filoedd o bobl ledled yr Alban a thu hwnt dros yr haf. Wedi'i gomisiynu gan EventScotland a'i ariannu gan Lywodraeth yr Alban, Dandelion yw cyfraniad yr Alban i UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU.

Yn ganolog i Dandelion, mae cyfarfyddiad celf a gwyddoniaeth drwy greu cannoedd o 'giwbiau tyfu' unigryw, o'r enw 'Ciwbiau o Olau Parhaus'. Mae'r ciwbiau 1m x 1m wedi'u cynllunio i feithrin tyfu planhigion yn gyflym ac fe'u datblygwyd i dyfu cannoedd o hadau o dan olau LED, gan gyfuno crefft dylunio, arbenigedd garddwriaethol traddodiadol ac arloesedd technolegol.

Nid labordai tyfu bach yn unig yw'r Ciwbiau, er hyn, maent hefyd yn ysbrydoliaeth ar gyfer cerddoriaeth newydd y mae pobl yn cael eu gwahodd i'w phrofi mewn gwyliau a lleoliadau ledled yr Alban dros yr haf, gan ddechrau gyda V&A Dundee. Mae'r gosodiadau arbennig hyn yn cynnwys 12 giwb a goleuadau trochi wedi'u hintegreiddio â systemau seinyddion cwadratig anhygoel sydd wedi'u cynllunio i arddangos yn y modd gorau y cyfansoddiadau cerddoriaeth newydd sy'n chwarae o’r ciwbiau. Dyma'r unig gyfle i glywed y cyfansoddiadau unigryw hyn yn eu cyfanrwydd.

Yn ogystal â V&A Dundee, bydd y gosodiad ciwbiau yn ymweld â: Parti Gardd Kelburn, 1–3 Gorffennaf, Gŵyl Lyfrau Ryngwladol Caeredin, 13–29 Awst a Gerddi Botaneg Inverness, 15– 29 Awst. Mae'r gweithgaredd hwn yn rhan o raglen o gelf, cerddoriaeth, bwyd a gwyddoniaeth yn ystod yr haf i'r gymuned leol ei mwynhau.