1

Dreamachine - Llundain

Marchnad Gyhoeddus Woolwich

Date and time

10 Mai - 24 Gorffennaf

Publication date
A girl lay down in the dark with her eyes shut surrounded by lights

Bydd pob profiad o Dreamachine yn gwbl unigryw. Mae byd caleidoscopig Dreamachine yr 21ain ganrif yn brofiad ar eich eistedd sydd wedi’i gynllunio i’w weld gyda’ch llygaid ar gau, a fydd yn arwain cynulleidfaoedd drwy amgylchedd ymgolli o olau a sain, mor fywiog a llachar ag unrhyw efelychiad digidol, ond wedi’i greu gennych chi ac sy’n unigryw i chi.

Bydd Dreamachine yn trawsnewid Marchnad Gyhoeddus Woolwich, adeilad rhestredig Gradd II. Mae wedi bod yn segur ers 2018, felly bydd cyflwyno Dreamachine yn ailddeffro’r gofod.

Archebwch docynnau ar gyfer y digwyddiad hwn

Dreamachine website