1

Dandelion - Gerddi Annisgwyl

Yn ymddangos ledled yr Alban mewn mannau annisgwyl

Date and time

28 Ebrill - 11 Medi

Location

Across Scotland

Publication date
Nine people pose in an industrial urban garden area holding spades and pushing wheel barrows

Bydd ‘Gerddi Annisgwyl’ yn ymddangos ar ddarnau o dir anarferol neu ddiddefnydd, (yn ôl pob golwg), ledled yr Alban, rhwng 28 Ebrill ac 11 Medi.

O’r Gororau i’r Ucheldiroedd, ar hyd camlesi’r Alban i leoliadau trefol, gwledig ac ynysig, bydd y gerddi hyn yn dangos y gall hyd yn oed y gofod mwyaf annhebyg flodeuo.

Bydd gan bob gardd gerddor preswyl. Bydd gweithgareddau, gweithdai a pherfformiadau yn ogystal â chyfle i dreulio amser mewn lle hardd.

Edrychwch i weld lle mae'r Ardd Annisgwyl agosaf atoch yn ymddangos:

An Gàrradh - Uist, Argyll, Caithness, Dundee, Caeredin, Forres, Govan - Glasgow, Leven, Stranraer, The Drying Green - Greenock, The Field - Alness