1

Dandelion - Yr Ardd Arnofio

Mae'r ardd hon yn teithio ar hyd rhwydwaith camlesi'r Alban fel dim a welsoch erioed o'r blaen

Date and time

20 Mehefin - 11 Awst

Publication date
A woman holding a pitchfork looks out from a canal boat with a large metal horses head sculpture on the back of the boat.

Bydd yr Ardd Arnofio yn mynd ar daith o amgylch rhwydwaith camlesi'r Alban, gan deithio o Glasgow i Gaeredin cyn aros yn Y Kelpies o fis Gorffennaf i fis Medi.

Mae wedi'i chreu o dair elfen, un yw cwch camlas o Gamlesi'r Alban wedi'i throsi’n rhandir arnofio, gyda chiwb o olau parhaus. Yr ail yw llwyfan perfformio sy’n gartref i byped blodau enfawr. Y drydedd yw gardd eco sy'n tynnu cynhaliaeth o’r gamlas ac wrth wneud hynny yn glanhau'r dŵr ac yn bwydo'r planhigion.

Gyda phypedau blodau, caneuon a phecynnau dechrau tyfu eich hun yn cael eu dosbarthu - edrychwch ar y lleoliadau ledled yr Alban isod er mwyn i chi allu ymuno hefyd! 

When Location What3words
20 Mehefin Speirs Wharf, Claypits
Glasgow, G4 9TG

rocks.broken.scale

20 Mehefin Cadder Bridge,Bishopbriggs,
G64 3QA
wooden.send.pages
21 Mehefin Southbank Marina, Kirkintilloch,
G66 1TJ

physical.untrained.petty

22 Mehefin Auchinstarry Marina, Kilsyth,
Auchinstarry, G65 9SG
harsh.fellow.conforms
23 Mehefin Bonnybridge Lift Bridge,
Bridge St, Bonnybridge, FK4 1AB

smoker.speaks.radiates

1 Gorffennaf - 11 Awst Visitor Centre, The Helix, Falkirk
FK2 7ZT

army.ages.then